Wyróżnienia MZC przyznane!

WYDARZENIA W MACIERZY » Wyróżnienia MZC przyznane!

Walny Zjazd Delegatów MZC podjął uchwałę w sprawie nadania Godności Członka Honorowego Macierzy następującym Macierzowcom:
p. Franciszkowi Dyrdzie Koło MZC we Wrocławiu
p. dr hab. Wiesławowi Karecie Koło MZC w Krakowie
p. Tadeuszowi Kojzarowi Koło MZC w Krakowie
p. Janowi Palarczykowi Koło MZC Cieszyn- Mnisztwo
p. Eugeniuszowi Raabe Koło MZC nr 2 Cieszyn " Mały Jaworowy"

Dyplomy „Członka Honorowego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej” wręczyli Przewodniczący WZD i Prezes ZG MZC Marta Kawulok

Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przyznał Medal Pawła Stalmacha:

p. Anieli Kupiec Koło MZC nr 6 Cieszyn
p. Rafałowi Wolskiemu Koło MZC Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie

Pani Anieli Kupiec Medal został wręczony w dniu 4 kwietnia br., w domu
p. Anieli w Nydku na Zaolziu, przy okazji Jej 96 urodzin.
Panu Rafałowi Wolskiemu Medal został wręczony na Walnym Zjeździe Delegatów.

Decyzją Zarządu Głównego Macierzy zostały przyznane Złote Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej następującym osobom:

p. Jadwidze Chlebik Koło MZC nr 6 "Centrum" w Cieszynie
p. Bogumile Guziur Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie
p. Franciszkowi Kłodziej Koło MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie
p. Krystynie Kozłowskiej Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie
p. Józefowi Królowi Koło MZC w Grodźcu
p. Lidii Nowackiej Koło MZC w Warszawie
p. Zbigniewowi Podymie Koło MZC w Drogomyślu
p. Januszowi Rusek Koło MZC w Warszawie
p. Marii Szczudło Koło MZC w Strumieniu
p. Annie Weryszko Koło MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie

Złote Odznaki MZC wręczyła Prezes Zarządu Głównego Macierzy.

Zarząd Główny Macierzy przyznał również wyróżnienia - „Akty Uznania” następującym osobom i instytucjom:

p.Pawłowi Berek Koło MZC w Warszawie
p.Irminie Cieślar Koło MZC w Warszawie
p.Adamowi Gawron Koło MZC w Strumieniu
p.Alojzemu Gawron Koło MZC w Strumieniu
p.Irenie Grąziewicz Koło MZC w Warszawie
p.Honoracie Kuś Koło MZC w Strumieniu
p.Maksymilianowi Kuśka Koło MZC nr 3 w Cieszynie
p.Annie Langner Koło MZC nr 3 w Cieszynie
p.Władysławie Lewandowskiej Koło MZC w Strumieniu
p. Oldze Lorek-Brak Koło MZC nr 3 w Cieszynie
p.Stefanii Macurze Koło MZC w Strumieniu
p.Annie Moczała Koło MZC w Grodźcu
p.Barbarze Płusie Koło MZC nr 3 w Cieszynie
p. Jolancie Puchałka Koło MZC w Strumieniu
p.Natalii Riess- Rzeźniczek sympatyk Macierzy
p.Zdzisławowi Rusin Koło MZC w Strumieniu
p.Renacie Wiencek Koło MZC w Grodźcu
Klubowi Baccalarium Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie
Komisji Gastronomicznej Koło MZC nr 3 w Cieszynie

Wymienionym osobom i przedstawicielom instytucji wyróżnienia wręczą prezesi Kół na najbliższym zebraniu Koła.

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym złożono serdeczne gratulacje z życzeniami sukcesów na niwie macierzowej.

W bieżącym roku kalendarzowym kilku zacnych Macierzowców - Członków Honorowych obchodzi swoje piękne jubileusze:

kol. Jan Kisza 90 urodziny (członek Koła Warmińsko- Mazurskiego)
kol. Jan Kumor 90 urodziny (członek Koła Warmińsko- Mazurskiego)
kol. Rudolf Mizia 90 urodziny ( członek Koła nr 1 w Cieszynie)
kol. Władysław Berek 85 urodziny ( członek Koła w Warszawie)
kol. Władysław Stawowiak 85 urodziny ( członek Koła nr 2 w Cieszynie)

Złożono życzenia jubilatom i wręczono upominki oraz odśpiewano 100 lat.

Facebook
MZCnew version 11