KALENDARZ CIESZYŃSKI

KALENDARZ CIESZYŃSKI

„Kalendarz Cieszyński” jest tradycyjnym, ukazującym się od 1985 r. wydawnictwem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Dostarcza osobom zainteresowanym historią i kulturą regionu, a w szczególności samego nadolziańskiego grodu, sporo interesujących informacji. Koncentruje się na tematyce historycznej, choć posiada też inne działy. Publikuje teksty dotyczące całego Śląska Cieszyńskiego w jego historycznych granicach.

„Kalendarz Cieszyński” ukazuje się zwykle w okolicach przełomu listopada i grudnia. Nakład periodyku wynosi 300 egzemplarzy (stan na rok 2022).

Bibliografia „Kalendarza Cieszyńskiego” za lata 1985–2018 jest dostępna pod adresem:

https://katalogi.kc-cieszyn.pl/bibliografie-on-line/bibliografia-zawartosci-kalendarza-cieszynskiego/

 

Informacje dla autorów

Zwracamy się do wszystkich Członków Macierzy oraz naszych sympatyków i przyjaciół o przysyłanie artykułów do działów: Etnografia, Historia, Poezja, Różności, Sylwetki, Wspomnienia, Wydarzenia, Z życia Macierzy (liczba działów nie jest stała, w przeszłości „Kalendarz Cieszyński” posiadał też m.in. działy Kultura i zabytki, Obyczaje czy Z kościelnych kręgów). Przez wiele lat „Kalendarz Cieszyński” skupiał się na kultywowaniu przypadających na dany rok rocznic. Aktualnie periodyk odchodzi od tej praktyki – Autorzy są proszeni o pisanie na ciekawe i zajmujące ich tematy.

Kwalifikację materiałów do „Kalendarza Cieszyńskiego” prowadzi Kolegium Redakcyjne, które zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści artykułów. Aktualny skład Kolegium Redakcyjnego „Kalendarza Cieszyńskiego” przedstawia się następująco:

Irena French
Józef Król
Stefan Król
Leszek Pindur

(redaktor techniczny)
Wojciech Święs
(przewodniczący)
Cezary Tomiczek

Wszelkie materiały do nowego rocznika  „Kalendarza Cieszyńskiego” prosimy dostarczyć do końca sierpnia br. Teksty prosimy przesyłać pod adres mailowy macierz@onet.pl lub kalendarzcieszynski@gmail.com. Można je również dostarczyć osobiście w formie elektronicznej bezpośrednio do Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, ul. P. Stalmacha 14, 43-400 Cieszyn. Materiały do publikacji w „Kalendarzu Cieszyńskim” wskazane jest zaopatrywać w zdjęcia (niestety, wydruk jest czarno-biały).

Z przykrością informujemy, iż wydawca „Kalendarza Cieszyńskiego” nadal nie posiada środków na honoraria autorskie, natomiast autorzy artykułów otrzymują egzemplarze autorskie.

 

Z historii „Kalendarza Cieszyńskiego”

Współczesny „Kalendarz Cieszyński” odwołuje się do bogatej tradycji wydawania kalendarzy na Śląsku Cieszyńskim, zwłaszcza zaś do najstarszego polskiego kalendarza w regionie – „Kalendarza Cieszyńskiego dla Katolików i Ewangelików” wydawanego od 1857 r. przez Pawła Stalmacha (założyciela Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, której kontynuatorką jest Macierz Ziemi Cieszyńskiej). Do 1985 r. na  Śląsku Cieszyńskim ukazało się co najmniej 101 tytułów polskich kalendarzy, najwięcej w skali całych ziem polskich, prócz dwóch największych miast – Warszawy i Krakowa. Obecnie na tym niewielkim obszarze ukazuje się dziewięć kalendarzy (stan na rok 2022). Pierwotny „Kalendarz Cieszyński” ukazywał się do 1919 r. (z niewielkimi zmianami w tytule)

Pierwszy rocznik współczesnego „Kalendarza Cieszyńskiego” ukazał się z datą 1985 na 100. rocznicę utworzenia Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. Jego nakład wynosił 2000 egzemplarzy. Zainicjowanie wydawania periodyku powiązane było z misją stowarzyszenia, którą ówczesny prezes Leon Miękina zdefiniował następująco:

Za naczelne zadanie Macierzy na dziś i na jutro można uznać budzenie i rozwijanie umiłowania ziemi rodzinnej w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Nie można jednak kochać czegoś, czego się nie zna, dlatego do rangi pierwszoplanowej urasta sprawa krzewienia wiedzy o regionie.

Leon Miękina, Macierzowym szlakiem, „Kalendarz Cieszyński” 1985, s. 17.

 

Współpracownicy „Kalendarza Cieszyńskiego”

Na przestrzeni blisko 40 lat, w poczet współpracowników „Kalendarza Cieszyńskiego” weszli m.in.: Wiesław Adam Berger, Jan Broda, Józef Budniak, Edward Buława, Józef Chlebowczyk, Grzegorz Chromik, Paweł Czupryna, Robert Danel, Marian Dembiniok, Wacław Dubiański, Kornel Filipowicz, Irena French, Franciszek Glajc, Wacław Gojniczek, Józef Golec, Janusz Guziur, Stanisław Hadyna, Michał Heller, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Witold Iwanek, Joanna Jurgała-Jureczka, Karol Daniel Kadłubiec, Kazimierz Kaszper, Michał Kawulok, Małgorzata Kiereś, Ryszard Kincel, Karol Klocek, Tadeusz Kopoczek, Józef Kornblum, Jan Król, Józef Król, Stefan Król, Grażyna Kubica-Heller, Izabela Kula, Zbigniew Machej, Władysława Magiera, Janina Marcinkowa, Mariusz Makowski, Emilia Michalska, Leon Miękina, Michael Morys-Twarowski, Robert Mrózek, Krzysztof Nowak, Józef Ondrusz, Bolesław Orszulik, Wiesława Orszulik, Władysław Oszelda, Idzi Panic, Karol Piegza, Józef Pilch, Maria Pilch, Jerzy Polak, Barbara Poloczkowa, Wilhelm Przeczek, Edmund Rosner, Jan Rusnok, Beata Sabath, Władysław Sikora, Miłosz Skrzypek, Władysław Sosna, Janusz Spyra, Grzegorz Studnicki, Krzysztof Szelong, Katarzyna Szkaradnik, Lidia Szkaradnik, Jan Szczepański, Jan Szymik, Maria Wardas, Kazimierz Józef Węgrzyn, Józef Wierzgoń, Antoni Zając, Stanisław Zahradnik.

Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Kalendarza Cieszyńskiego”

Robert Danel (1985–2000)
Grzegorz Kasztura (2001–2006)
Andrzej Otczyk (2007–2010)
Mariusz Makowski (2011–2019)
Wojciech Święs (od 2020)

Osoby, które chcą się reklamować w „Kalendarzu Cieszyńskim” albo w inny sposób sponsorować nasze wydawnictwo zapraszamy do kontaktu.

 • kalcn.jpg

  Kalendarz Cieszyński 2023

  Mamy przyjemność poinformować, że nakładem wydawniczym Macierz Ziemi Cieszyńskiej ukazał się kolejny  "Kalendarz Cieszyński". Kalendarz podzielony jest na działy tematyczne i dostarcza osobom zajnteresowanym historią i kulturą Śląska Cieszyńskiego sporo interesujących informacji.
  Kalendarz Cieszyński można nabyć w Biurze Zarządu MZC, Kołach macierzowych oraz w Ksiegarni przy ul. Głębokiej w Cieszynie. Przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego jest Wojciech Święs.
  Kalendarz Cieszyński ukazuje się blisko od czterech dekad, 38 wydanie zawiera 360 stron, w tym 39 artykułów napisanych przez 30 autorów.
   
  - Artykuły tradycyjnie poświęcone różnorodnej tematyce, napisane przez autorów - pasjonatów, osoby różnych profesji, a także profesjonalnych historyków, których udało się nakłonić do publikacji swoich utworów, to osobista zasługa naszego kolegi redakcyjnego Pana Wojciecha Święsa. Przez lata mocno zmniejszyło się grono wielkich nazwisk związanych z kalendarzem, skąd naturalną rzeczą jest, że publikacja powoli ewoluuje. Kalendarz otwiera artykuł poświęcony wydarzeniu, które wzbudziło duże kontrowersje nad Olzą, mianowicie odsłonięcie w Czeskim Cieszynie repliki słupa granicznego w 100 rocznicę podziału miasta – odsłaniał kulisy nowego wydania Leszek Pindur.
 • kalnedarz_cieszynski_2022[1].jpg

  Kalendarz Cieszyński 2022

  Mamy przyjemność poinformować, że ukazał się „Kalendarz Cieszyński” na rok 2022!

  Wśród wielu niezwykle interesujących tekstów, można też znaleźć m.in:
  - „Była sobie ulica... czyli rzecz o dawnej Głębokiej” Jana Pawła Borowskiego;
  - „Splendor Piastów cieszyńskich” Władysława M. Żagana;
  - „Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Księstwa Cieszyńskiego (1872–1914)” Wojciecha Święsa;
  - „Hilary Filasiewicz (1846–1922)” Władysławy Magiery (wspólnie z Aliną Rakowską);
  - „Cieszyńskie sentymenty Hermanna Gutherza (1872–1943)” Hanny Grudniewskiej;
  - „Duchowy ojciec cieszyńskich legionistów” Stefana Króla;
  - „Miliada Myrdacz-Ożana” Władysławy Magiery;
  - „Sprawozdanie nieformalne z prac na Nowym Cmentarzu Żydowskim w Cieszynie” Ireny French;
   
  Prócz tego wiele innych tekstów historycznych uznanych autorów, takich jak: Henryka Brańczyk, Lidia Szkaradnik, Krzysztof Brożek, Maciej Dembiniok, Janusz Guziur, Krzysztof Kiereś, Daniel Korbel, Jan Kubik, Rudolf Mizia, Jakub Skałka czy Miłosz Skrzypek.
  Wydawcą periodyku jest Macierz Ziemi Cieszyńskiej, a przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego jest Wojciech Święs.
  „Kalendarz Cieszyński” na rok 2022 jest dostępny do kupienia w siedzibie Zarządu Głównego Macierzy przy ul. Stalmacha 14, Punkcie Informacji Turystycznej na cieszyńskim rynku, najlepszych lokalnych księgarniach, a także po raz pierwszy w Muzeum Śląska Cieszyńskiego!
 • 2_KalendarzCieszynski_2020_okladka.jpg

  Kalendarz Cieszyński 2020

  To już 36 edycja tego popularnego almanachu wydawanego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej „Kalendarza Cieszyńskiego”, spora część zawartości którego poświęcona została pamięci zmarłego w 2019 r. Mariusza Makowskiego (przewodniczącego kolegium redakcyjnego periodyku od 2011 r.) oraz zmarłego rok wcześniej Tadeusza Kopoczka (wieloletniego redaktora technicznego periodyku). Ponadto zawiera wiele ciekawych artykułów historycznych i wspomnieniowych oraz unikalnych ilustracji.

  "Kalendarz Cieszyński 2020" można zakupić w biurze Zarządu Głównego MZC.

 • 114119.jpg

  Kalendarz Cieszyński 2019

  Do rąk miłośników wydawnictw regionalnych trafił „Kalendarz Cieszyński” na 2019 rok. To już 35 edycja tego popularnego almanachu, ukazującego się od 1985 roku, dzięki staraniom społeczników skupionych w kręgu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.  Almanach zredagowany przez kolegium pod przewodnictwem Mariusza Makowskiego, zawiera wiele ciekawych artykułów historycznych i wspomnieniowych oraz unikalnych ilustracji.

  "Kalendarz Cieszyński 2019" można zakupić w biurze Zarządu Głównego MZC. Cena jednego egzemplarza wynosi jedyne 25 zł.

  Do nabycia są również archiwalne wydania "Kalendarza Cieszyńskiego".

 • Kalendarz_Cieszynski_2018_1.jpg

  Kalendarz Cieszyński 2018

  Kalendarz Cieszyński wychodzi od 1985 roku, czyli ten na nadchodzący 2018 rok to jego 34 numer. 262 strony gęsto zapisane ładnym krojem czcionki. 34 artykuły zilustrowane zdjęciami, kilkanaście wierszy. Całe wydawnictwo (oprócz okładki - tym razem utrzymanej w złotej tonacji dobrze korespondującej ze zdjęciem w sepii) jest czarno-białe, co nie przeszkadza nawet w sferze ilustracji gdyż są nimi czarno-białe zdjęcia archiwalne dotyczące cieszyńskich wydarzeń sprzed stu lat ze zbiorów Muzeum Śląska cieszyńskiego.

 • Kalendzarz_c_2017.jpg

  Kalendarz Cieszyński 2017

  To już trzydziesty trzeci numer rocznika, wydawanego od 1985 roku przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

 • Kalendarz2016.jpg

  Kalendarz Cieszyński 2016

  To już trzydziesty drugi numer rocznika, wydawanego od 1985 roku przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

 • kc2015.jpg

  Kalendarz Cieszyński 2015

  W tym roku ukazał się 31 numer kalendarza wydany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej. W Kalendarzu Cieszyńskim znajdziemy 35 artykułów. Mamy 11 poetów. Publikacja zaczyna się...

 • kal2014.jpg

  Kalendarz Cieszyński 2014

  To już trzydziesty numer rocznika, wydawanego od 1985 roku przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

  Cena 22,00zł

Facebook
MZCnew version 11