OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG

 • KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 • Okólnik nr 4/2022

  a w nim:

  1.Udział członków Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w uroczystościach i imprezach w miesiącach październik, listopad i grudzień 2022r.
  2. Uchwały podjęte przez Zarząd Główny MZC w  listopadzie 2022r.
  3.Z działalności Kół Terenowych Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
  4.Sprawy bieżące.

  Pobierz okólnik: Okolnik_nr_4-2022.pdf

 • Okólnik nr 3/2022

  a w nim:

  1. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu Głównego MZC, wybranego na Walnym Zjeździe Delegatów Macierzy w dniu 11 czerwca 2022 roku.
  2. Udział członków Zarządu Głównego w uroczystościach i imprezach w miesiącach  czerwiec, lipiec,  sierpień i wrzesień 2022 r.
  3. Uchwały podjęte przez Zarząd Główny MZC w czerwcu i wrześniu 2022r.
  4. Z działalności Kół Terenowych Macierzy w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2022r.
  5. Sprawy bieżące.

  Pobierz okólnik:Okolnik_nr_3-2022.pdf

 • Okólnik nr 2/2022

  a w nim:

  1.Udział członków ZG MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach: marzec, kwiecień i maj 2022 roku.
  2.Uchwały podjęte przez Zarząd Główny MZC w miesiącach marzec, kwiecień i maj 2022 roku.
  3.Z działalności Kół Terenowych Macierzy.
  4.Organizacja Walnego Zjazdu Delegatów MZC w dniu 11.06.2022 roku.
  5.Sprawy bieżące.

  Pobierz okólnik:Okolnik_nr_2-2022.pdf

 • Okólnik nr 1/2022

  a w nim:

  1.Udział członków ZG MZC w uroczystościach i imprezach w okresie od grudnia 2021 do lutego 2022 roku.
  2.Uchwały podjęte przez ZG MZC w okresie od stycznia do marca 2022 roku.
  3.Z działalności Kół Terenowych MZC.
  4.Sprawy bieżące:

  Pobierz okólnik:Okolnik_nr_1-2022.pdf

 • Okólnik nr 2/2021

  a w nim:

  1. Relacje z udziału członków ZG MZC w uroczystościach i imprezach w okresie od września do grudnia 2021 roku.  
  2. Podsumowanie Walnego Zjazdu Delegatów MZC, który odbył się w dniu 18.09.2021 roku.
  3. Omówienie i analiza finansów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej na posiedzeniu ZG MZC w dniu 6 grudnia 2021r. z udziałem prezesów Kół Terenowych i skarbników tych Kół.
  4. Z działalności Kół Terenowych Macierzy.
  5.  Sprawy bieżące.

  Pobierz okólnik:Okolnik_2_2022.pdf

 • Okólnik nr 1/2021

  a w nim:

  1. Relacje z udziału członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku.
  2.Uchwały Zarządu Głównego MZC w sprawie wyróżnień i odznaczeń macierzowych.
  3.Informacje o stanie przygotowań do Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy.
  4.Z działalności Kół Terenowych Macierzy.
  5.Sprawy bieżące.

  Pobierz okólnik:okolnik_nr_1-2021.pdf

 • Okólnik nr 3/2020

  a w nim:

  1.  Relacje z udziału członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 roku.
  2.  Informacja na temat stanu przygotowań do Zwyczajnego, Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy w dniu 19 września  2020 r.
  3. Z działalności Kół Terenowych Macierzy
  4. Sprawy bieżące

  Pobierz okólnik:okolnik_nr_3_2020.pdf

 • Okólnik nr 2/20

  a w nim:

  1. Relacje z udziału członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach  w miesiącach styczniu i lutym 2020 r.
  2. Relacja ze Spotkania Noworocznego w COK „Dom Narodowy” w Cieszynie.
  3. Uchwały Zarządu Głównego MZC dotyczące  wyróżnień i odznaczeń   macierzowych. 
  4. Z działalności Kół Terenowych Macierzy.
  5. Sprawy bieżące.

  Pobierz okólnik: okolnik_2_20.pdf

   

 • Okólnik nr 1/20

  a w nim:

  1. Informacje dotyczące udziału członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach  w listopadzie  i grudniu 2019 r..
  2. Relacja z obchodów Dnia Patrona Szkoły w ZSE-G im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie i Międzyszkolnego Konkursu Gwary.
  3.  Relacja z uroczystych obchodów Święta Niepodległości Polski.
  4. Podsumowanie „Koncertu Noworocznego 2020”.
  5.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy.
  6.  Sprawy bieżące.

  okólnik w formie pdf

 • Okólnik nr 5/19

  a w nim:

  1. Informacja o udziale członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach  w miesiącach: wrzesień i październik  2019 r.

  2. Informacja  z  posiedzenia Rady Fnduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego w dniu  23.09.2019r.

  3.  Relacja z  przebiegu uroczystości  wręczenia stypendiów na Zamku w Cieszynie   w dniu  26 października 2019 r.

  4. Uchwała Zarządu Głównego MZC w  sprawie Tablicy Pamiątkowej poświęconej działaczowi Macierzy, artyście malarzowi Bolesławowi  Nitrze.

  5.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  6. Sprawy bieżące.

  Pobierz okólnik:okolnik_5_19.pdf

 • Okólnik nr 4/19

  A w nim:

  1. Informacja o udziale członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień  2019 roku
  2. Relacja z uroczystych obchodów 80. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana
  3. Uchwała ZG MZC nr 8 /19  w sprawie podwyżki czynszu dla najemców od stycznia 2020r.
  4. Z działalności Kół Terenowych Macierzy
  5 Sprawy bieżące

  Pobierz okólnik: okolnik_4_19.pdf

 • Okólnik nr 3/19

  a w nim:

  1. Informacja o udziale członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w kwietniu i w maju 2019 roku.

  2.Informacja na temat stanu przygotowań do Zwyczajnego, Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy w dniu 18. 05. 2019 r.

  3.Podsumowanie obrad  Walnego Zjazdu Delegatów w dniu 18 maja 2019.

  4. Z działalności Kół Terenowych Macierzy.

  5. Sprawy bieżące.

  Pobierz okólnik:okolnik_3_19.pdf

 • Okólnik nr 2/19

  a w nim:

  1. Informacja o udziale członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w lutym  i  w marcu 2019 roku
  2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Głównego  MZC , oraz Zarządów Kół Terenowych Macierzy dotyczących wyróżnień i odznaczeń macierzowych oraz podjęcie  Uchwał , przez ZG MZC, w tej sprawie
  3.  Relacja z uroczystego  Apelu Pamięci "Pod Wałką" w Cieszynie
  4. Informacja dotycząca przygotowań do Zwyczajnego, Sprawozdawczego  Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy
  5. Informacja z posiedzenia Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego
  6.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy
  7.  Sprawy bieżące

  Pobierz okólnik:okolnik_2_19.pdf

 • Okólnik nr 1/19

  a w nim:

  1. Informacja o udziale członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach  w grudniu 2018  i w styczniu 2019 roku,
  2. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez Zarządy dwóch Kół Terenowych MZC w sprawie rozwiązania tych Kół,
  3. Relacja z Koncertu Noworocznego w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie,
  4. Relacja ze Spotkania Noworocznego w Zebrzydowicach w dniu 23 stycznia 2019 roku,
  5.  Jubileusz X – lecia Zespołu Regionalnego "Strumień",
  6. Informacja na temat złożonego wniosku dot. renowacji Pomnika Mieszka I ze środków  Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna,
  7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy,
  8.  Sprawy bieżące.

  Pobierz okólnik:okolnik_nr_1_19.pdf

   

 • Okólnik nr 5/18

  a w nim:

  1. Relacje z udziału członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach :październik i listopad 2018 r.
  2. Relacja z przebiegu uroczystości wręczenia stypendiów macierzowych, artystycznych, pomostowych i nagród specjalnych na Zamku w Cieszynie.
  3. Relacja z przebiegu Gry Miejskiej „Śladem bohaterów # Cieszyn 2018” zorganizowanej w ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski
  4. Relacja z uroczystych obchodów  Dnia Patrona Szkoły w ZSE-G  im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
  5. Relacja z uroczystych obchodów  Święta Niepodległości
  6. Wyróżnienia macierzowe
  7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy
  8. Sprawy bieżące

  Pobierz okólnik: okolnik_nr_5_18.pdf

   

 • Okólnik nr 4/18

  a w nim:

  1.  Relacje z udziału członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach : czerwiec, lipiec , sierpień  i wrzesień 2018 roku,

  2.  Uchwały Zarządu Głównego MZC,

  3.  Informacja na temat sprzedaży nieruchomości w Pogwizdowie,

  4. Relacja z uroczystych obchodów 79 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana,

  5.  Informacja o przyznanych stypendiach macierzowych i nagrodach specjalnych,

  6.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy,

  7. Sprawy bieżące.

  Pobierz okólnik:okolnik_4_18.pdf

 • Okólnik nr 3/18

  a w nim:

  1. Informacja o udziale członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach : marcu, kwietniu i maju 2018 r.

  2. Relacja z  uroczystego  Apelu Pamięci pod Wałką

  3. Relacja z uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3- Maja

  4. Informacja na temat stanu przygotowań do Zwyczajnego, Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy w dniu 26. 05 2018 r.

  5.Podsumowanie  Zwyczajnego, Sprawozdawczo – Wyborczego  WZD Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwał w tej sprawie

  6. Informacja  o  przygotowaniach do Konferencji Naukowej poświęconej pamięci prof.  Józefa Pietera / w 50. rocznicę powstania Uniwersyttu Śląskiego w Katowicach /

  7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  8 . Sprawy bieżące

  Informacje na temat:

  -udziału w pogrzebie śp. Kornelii Ruty Lissowskiej

  -wycieczki krajoznawczej "Harcerski Alert – Po ścieżce historii"

  - opłat za  za najem sali dla PTE

  Pobierz okólnik: okolnik3_18.pdf

 • Okólnik nr 2/18

  a w nim:

  1. Informacja o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w styczniu i lutym 2018 roku.
  2. Relacja ze Spotkania Noworocznego w Zebrzydowicach w dniu 24. 01. 2018 roku
  3. Rozpatrzenie wniosków Koła Terenowego nr 8 Cieszyn- Mnisztwo w sprawie  przyznania  Aktów Uznania oraz podjęcie Uchwały nr 1 / 18
  4. Rozpatrzenie wniosków Kół Terenowych Macierzy w sprawie odznaczeń i wyróżnień macierzowych oraz podjęcie Uchwał: nr 2/ 18 , nr 3/18, nr 4/ 18,  nr 5/ 18
  5. Z działalności Kół Terenowych Macierzy
  6.  Sprawy bieżące
  Informacje na temat:
    - Domu Ludowego w Pogwizdowie
     - Realizacja Uchwały nr 7 podjętej na Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 27 maja 2017r.

  Pobierz okólnik: okolnik_nr_2_18.pdf

 • Okólnik nr 1/18

  a w nim:

  1.  Informacja o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

  w październiku,  listopadzie i grudniu 2017 roku

  2.  Informacja na temat projektu " Śladami Adama  Mickiewicza"

  3.  Informacja dotycząca przebiegu uroczystości wręczenia stypendiów macierzowych na Zamku w Cieszynie

  4.   Informacja na temat Domu Ludowego w Pogwizdowie

  5.   Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  6.   Sprawy bieżące

  Pobierz okólnik: okolnik_1_18.pdf

 • Okólnik nr 4/17

  a w nim:

  1. Informacje o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach lipiec,  sierpień, wrzesień i pażdziernik 2017 r.
  2. Dyskusja  na temat zbycia Domu Ludowego w Pogwizdowie.
  3. Informacja Głównej Księgowej dotycząca wydatków ponoszonych przez Zarząd Główny MZC/ Mała Łąka – płatności za  prąd, Dom Ludowy w Pogwizdowie – podatki za okres ostatnich 7 lat, remonty, podatki za pozostałe nieruchomości/.
  4. Uchwała ZG MZC   w sprawie podwyżki czynszu dla najemców od stycznia 2018 r.
  5. Uchwała ZG MZC w sprawie przyznania "Aktów Uznania" członkom Koła nr 2 "Mały Jaworowy "w Cieszynie.
  6. Relacja z uroczystych obchodów 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
  7. Informacja dotycząca przyznanych stypendiów macierzowych, na rok szkolny 2017/2018, przez Radę Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego.
  8. Informacja dotycząca spotkania Kolegium Redakcyjnego "Kalendarza Cieszyńskiego 2018".
  9. Informacja na temat udziału w I Festiwalu "Cieszyński Przekładaniec".
  10. Z działalności Kół Terenowych Macierzy.
  11. Sprawy bieżące.

  Pobierz okólnik: okolnik_4_17.pdf

   

 • Okólnik nr 3/17

  a w nim:

  1.Informacja o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach  kwiecień , maj i czerwiec  2017 r.
  2. Relacja z uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
  3. Informacja dotycząca stanowiska Zarządu Głównego MZC i Zarządów Kół Terenowych Macierzy w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania majątku Stowarzyszenia
  4. Informacja o przygotowaniach do WZD Macierzy
  5. Podsumowanie Walnego Zjazdu Delegatow Macierzy
  6. Informacja dotycząca Domu Ludowego w Pogwizdowie
  7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy
  8. Sprawy bieżące

  Pobierz okólnik:okolnik_3_17.pdf

   

   

 • Okólnik nr 2/17

  a w nim:

  1.   Informacje o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach  w marcu  2017 r.

  2.  Uchwały Zarządu Głównego MZC dot. wyróżnień i odznaczeń macierzowych

  3.  Informacja dotycząca stanowiska Zarządów Kół Terenowych Macierzy w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania majątku Stowarzyszenia

  4.  Relacja z uroczystego Apelu poświęconego 24 żołnierzom ZWZ  AK zamordowanym pod Wałką w Cieszynie

  5.  Relacja z obchodów 550- lecia Drogomyśla

  6.  Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego  Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej.

  7.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  8. Sprawy bieżące

  Pobierz okólnik: okolnik_nr_2_17.pdf

 • Okólnik nr 1/17

  a w nim:

  1. Informacje o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

   w styczniu  i lutym 2017 r.

  2. Informacja o Koncercie Noworocznym.

  3. Relacja ze  " Spotkania Noworocznego" w Zebrzydowicach.

  4. Nowi członkowie Macierzy.

  5. Z działalności Kół Terenowych  Macierzy.

  6. Sprawy bieżące

  Pobierz okólnik:okolnik_nr_1_17.pdf

 • Okólnik nr 6/16

  a w nim:

  1. Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościch i imprezach w miesiącu kwietniu i maju br.

  2. Relacja z uroczystych obchodów Święta 3- Maja

  3. Podsumowanie Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  4. Uprawomocnienie wyroku dotyczącego Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 14  w Cieszynie

  5. Bieżące informacje

  6. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  Pobierz okólnik:okolnik_6_2016.pdf

 • Okólnik nr 5/16

  a w nim:

  1.Informacja o uczestnictwie przedstawicieli Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącu wrześniu br.

  2. Informacja  z  posiedzenia Kolegium Redakcyjnego KC  i z posiedzenia Rady Funduszu Stypendialnego oraz przyznanych stypendiach  macierzowych.

  3. Uchwała Zarządu Głównego MZC dotycząca  najemcy Domu Ludowego w Pogwizdowie

  4. Informacja na temat wycieczki "Do źródeł Olzy"

  5. Podumowanie VI Złazu Górskiego Macierzy im. Władysłąwa Orszulika

  6. Pisma wystosowane do ZG MZC

  7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  Pobierz okólnik:OKOLNIK_NR_5_16.pdf

 • Okólnik nr 4/16

  a w nim:

  1.  Informacja o uczestnictwie przedstawicieli Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach: czerwcu, lipcu i sierpniu br.

  2. Relacja z uroczystych obchodów 77- rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

  3. Informacja o posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego KC oraz o posiedzeniu  Rady Funduszu   Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego

  4. Pismo  A. Bernackiej – Frankowskiej –  Prezesa  Koła MZC w Warszawie

  5. Sprawy bieżące:

  - Uchwała ZG MZC  dotycząca najemcy pomieszczenia w Domu Ludowym w Pogwizdowie.

  - Uchwała ZG MZC  w sprawie podwyżki czynszu dla najemców od stycznia 2017 r. 

  - Informacja dotycząca Przedszkola nr 9 w Bielsku – Białej.

  - Informacja dotycząca Domu Ludowego na Mnisztwie

  6. Z działalności Kół Terenowych Macierzy.

  Pobierz okólnik:OKOLNIK_NR_4_16.pdf

 • Okólnik nr 3/16

  a w nim:

  1. Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościch i imprezach w miesiącu kwietniu i maju br.

  2. Relacja z uroczystych obchodów Święta 3- Maja

  3. Podsumowanie Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  4. Uprawomocnienie wyroku dotyczącego Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 14  w Cieszynie

  5. Bieżące informacje

  6. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  Pobierz okólnik:okolnik_nr_3_16.pdf

 • Okólnik nr 2/16

  a w nim:

  1. Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościch i imprezach w miesiącu lutym i marcu br.

  2. Wyróżnienia i odznaczenia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  3. Uroczysty Apel Poległych pod Wałką

  4. Informacja  na temat Domu Ludowego w Pogwizdowie

  5. Pisma GKR do ZG MZC

  6. Informacja o przygotowaniach do Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy

  7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  Pobierz okólnik: okolnik_nr_2_16.pdf

 • Okólnik nr 1/16

  a w nim:

  1.  Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w grudniu 2015 r.

  2.  Informacja na temat Koncertu Noworocznego.

  3.  Informacja  na temat Spotkania Noworocznego.

  4.  Wniosek o przyznanie Złotej Odznaki dla pani Anny Grygierek-Burmistrza Strumienia.

  5.  Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w styczniu 2016 r .

  6.  I nformacja o wnioskach w sprawie wyróżnień i odznaki macierzowej

  7.  Informacja dotycząca  rozliczenia Koncertu Noworocznego

  8.  Informacja o piśmie z KRSu

  9.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  Pobierz okólnik:okolnik_nr_1_16.pdf.pdf

 • Okólniki ZARZĄDU GŁÓWNEGO - ARCHIWUM od 2011 roku

Facebook
MZCnew version 11