OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG

 • KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 • Okólnik nr 4/17

  a w nim:

  1. Informacje o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach lipiec,  sierpień, wrzesień i pażdziernik 2017 r.
  2. Dyskusja  na temat zbycia Domu Ludowego w Pogwizdowie.
  3. Informacja Głównej Księgowej dotycząca wydatków ponoszonych przez Zarząd Główny MZC/ Mała Łąka – płatności za  prąd, Dom Ludowy w Pogwizdowie – podatki za okres ostatnich 7 lat, remonty, podatki za pozostałe nieruchomości/.
  4. Uchwała ZG MZC   w sprawie podwyżki czynszu dla najemców od stycznia 2018 r.
  5. Uchwała ZG MZC w sprawie przyznania "Aktów Uznania" członkom Koła nr 2 "Mały Jaworowy "w Cieszynie.
  6. Relacja z uroczystych obchodów 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
  7. Informacja dotycząca przyznanych stypendiów macierzowych, na rok szkolny 2017/2018, przez Radę Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego.
  8. Informacja dotycząca spotkania Kolegium Redakcyjnego "Kalendarza Cieszyńskiego 2018".
  9. Informacja na temat udziału w I Festiwalu "Cieszyński Przekładaniec".
  10. Z działalności Kół Terenowych Macierzy.
  11. Sprawy bieżące.

  Pobierz okólnik: okolnik_4_17.pdf

   

 • Okólnik nr 3/17

  a w nim:

  1.Informacja o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach  kwiecień , maj i czerwiec  2017 r.
  2. Relacja z uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
  3. Informacja dotycząca stanowiska Zarządu Głównego MZC i Zarządów Kół Terenowych Macierzy w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania majątku Stowarzyszenia
  4. Informacja o przygotowaniach do WZD Macierzy
  5. Podsumowanie Walnego Zjazdu Delegatow Macierzy
  6. Informacja dotycząca Domu Ludowego w Pogwizdowie
  7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy
  8. Sprawy bieżące

  Pobierz okólnik:okolnik_3_17.pdf

   

   

 • Okólnik nr 2/17

  a w nim:

  1.   Informacje o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach  w marcu  2017 r.

  2.  Uchwały Zarządu Głównego MZC dot. wyróżnień i odznaczeń macierzowych

  3.  Informacja dotycząca stanowiska Zarządów Kół Terenowych Macierzy w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania majątku Stowarzyszenia

  4.  Relacja z uroczystego Apelu poświęconego 24 żołnierzom ZWZ  AK zamordowanym pod Wałką w Cieszynie

  5.  Relacja z obchodów 550- lecia Drogomyśla

  6.  Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego  Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej.

  7.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  8. Sprawy bieżące

  Pobierz okólnik: okolnik_nr_2_17.pdf

 • Okólnik nr 1/17

  a w nim:

  1. Informacje o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

   w styczniu  i lutym 2017 r.

  2. Informacja o Koncercie Noworocznym.

  3. Relacja ze  " Spotkania Noworocznego" w Zebrzydowicach.

  4. Nowi członkowie Macierzy.

  5. Z działalności Kół Terenowych  Macierzy.

  6. Sprawy bieżące

  Pobierz okólnik:okolnik_nr_1_17.pdf

 • Okólnik nr 6/16

  a w nim:

  1. Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościch i imprezach w miesiącu kwietniu i maju br.

  2. Relacja z uroczystych obchodów Święta 3- Maja

  3. Podsumowanie Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  4. Uprawomocnienie wyroku dotyczącego Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 14  w Cieszynie

  5. Bieżące informacje

  6. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  Pobierz okólnik:okolnik_6_2016.pdf

 • Okólnik nr 5/16

  a w nim:

  1.Informacja o uczestnictwie przedstawicieli Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącu wrześniu br.

  2. Informacja  z  posiedzenia Kolegium Redakcyjnego KC  i z posiedzenia Rady Funduszu Stypendialnego oraz przyznanych stypendiach  macierzowych.

  3. Uchwała Zarządu Głównego MZC dotycząca  najemcy Domu Ludowego w Pogwizdowie

  4. Informacja na temat wycieczki "Do źródeł Olzy"

  5. Podumowanie VI Złazu Górskiego Macierzy im. Władysłąwa Orszulika

  6. Pisma wystosowane do ZG MZC

  7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  Pobierz okólnik:OKOLNIK_NR_5_16.pdf

 • Okólnik nr 4/16

  a w nim:

  1.  Informacja o uczestnictwie przedstawicieli Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach: czerwcu, lipcu i sierpniu br.

  2. Relacja z uroczystych obchodów 77- rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

  3. Informacja o posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego KC oraz o posiedzeniu  Rady Funduszu   Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego

  4. Pismo  A. Bernackiej – Frankowskiej –  Prezesa  Koła MZC w Warszawie

  5. Sprawy bieżące:

  - Uchwała ZG MZC  dotycząca najemcy pomieszczenia w Domu Ludowym w Pogwizdowie.

  - Uchwała ZG MZC  w sprawie podwyżki czynszu dla najemców od stycznia 2017 r. 

  - Informacja dotycząca Przedszkola nr 9 w Bielsku – Białej.

  - Informacja dotycząca Domu Ludowego na Mnisztwie

  6. Z działalności Kół Terenowych Macierzy.

  Pobierz okólnik:OKOLNIK_NR_4_16.pdf

 • Okólnik nr 3/16

  a w nim:

  1. Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościch i imprezach w miesiącu kwietniu i maju br.

  2. Relacja z uroczystych obchodów Święta 3- Maja

  3. Podsumowanie Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  4. Uprawomocnienie wyroku dotyczącego Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 14  w Cieszynie

  5. Bieżące informacje

  6. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  Pobierz okólnik:okolnik_nr_3_16.pdf

 • Okólnik nr 2/16

  a w nim:

  1. Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościch i imprezach w miesiącu lutym i marcu br.

  2. Wyróżnienia i odznaczenia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  3. Uroczysty Apel Poległych pod Wałką

  4. Informacja  na temat Domu Ludowego w Pogwizdowie

  5. Pisma GKR do ZG MZC

  6. Informacja o przygotowaniach do Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy

  7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  Pobierz okólnik: okolnik_nr_2_16.pdf

 • Okólnik nr 1/16

  a w nim:

  1.  Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w grudniu 2015 r.

  2.  Informacja na temat Koncertu Noworocznego.

  3.  Informacja  na temat Spotkania Noworocznego.

  4.  Wniosek o przyznanie Złotej Odznaki dla pani Anny Grygierek-Burmistrza Strumienia.

  5.  Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w styczniu 2016 r .

  6.  I nformacja o wnioskach w sprawie wyróżnień i odznaki macierzowej

  7.  Informacja dotycząca  rozliczenia Koncertu Noworocznego

  8.  Informacja o piśmie z KRSu

  9.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

  Pobierz okólnik:okolnik_nr_1_16.pdf.pdf

 • Okólniki ZARZĄDU GŁÓWNEGO - ARCHIWUM od 2011 roku

Facebook
MZCnew version 11