ZARZĄD GŁÓWNY

Zarządu Głównego MZC kadencja 2018 – 2022

 

Skład Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej:

Marta Kawulok                                  Prezes Zarządu Głównego

Bronisław Brudny                              Wiceprezes ds. Łączności z Kołami Terenowymi

Cezary Tomiczek                               Wiceprezes ds. Wydawniczych

Jadwiga Wąsowicz                            Wiceprezes ds Edukacji Regionalnej,Szkolnictwa i Młodzieży

Leszek Pindur                                    Wiceprezes ds. Administracyjno -Gospodarczych

Irena Skrzyżala                                  Skarbnik  ZG MZC

Aleksandra Czajkowska                    Sekretarz  ZG MZC.

Członkowie Zarządu Głównego:

Bańczyk Natalia                                             

Kapała Regina                                                

Król Józef                                                       

Magiera Władysława

Sajdok – Żyła Halina

Skowron Urszula

Skóra Jolanta

Franek Henryk

Tomecka Grażyna

Wyleżuch Zdzisław

 

 

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

Tarnawa- Marczak Jadwiga   przewodnicząca

Bałandziuk Lucyna                zastępca przewodniczącego

Wałga Jerzy                           sekretarz

Karasińska Małgorzata          członek

Radziszewska Krystyna         członek

 

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Czupryna Mateusz                 przewodniczący

Franek Karok                         zastępca przewodniczącego

Koczoń Genowefa                 sekretarz 

Gańczarczyk Leszek              członek

Sznapka Maria                       członek

 

Facebook
MZCnew version 11