ZARZĄD GŁÓWNY

Zarządu Głównego MZC kadencja 2022 – 2026

 

Skład Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej:

dr Cezary Tomiczek                           Prezes Zarządu Głównego

Bronisław Brudny                              Wiceprezes ds. Łączności z Kołami Terenowymi

Krzysztof Herok                                 Wiceprezes ds. Wydawniczych

Władysława Magiera                          Wiceprezes ds. Edukacji Regionalnej, Szkolnictwa i Młodzieży

Leszek Pindur                                    Wiceprezes ds. Administracyjno -Gospodarczych

dr Irena Skrzyżala                              Skarbnik  ZG MZC

Urszula Skowron                               Sekretarz  ZG MZC

 

Członkowie Zarządu Głównego:

Marta Kawulok - Honorowy Prezes Zarządu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

Józef Król                                                        

Jolanta Skóra

Bronisław Świeży

Franek Henryk

Elżbieta Holeksa- Malinowska

Grażyna Pawlita

Zbigniew Podyma

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

Tarnawa- Marczak Jadwiga   przewodnicząca

Bałandziuk Lucyna                zastępca przewodniczącego

Wałga Jerzy                           sekretarz

Karasińska Małgorzata          członek

Radziszewska Krystyna         członek

 

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Czupryna Mateusz                 przewodniczący

Franek Karol                         zastępca przewodniczącego

Koczoń Genowefa                 sekretarz 

Gańczarczyk Leszek              członek

Sznapka Maria                       członek

 

Facebook
MZCnew version 11