WYDAWNICTWA

K I E R M A S Z 

W Biurze ZG MZC przy ul. Stalmacha 14 można uzyskać informacje oraz nabyć wydawnictwa Macierzy, ponadto zamówienia można składać telefonicznie:

33 852 16 59 (w godzinach pracy Biura)

lub elektronicznie na adres e-mail: macierz@onet.pl
 
Zachęcamy do nabycia unikatowych dzieł o historii Śląska Cieszyńskiego, które mogą wzbogacić księgozbiór każdego cieszyniaka, a także szkoły czy instytucji.

Poniżej prezentujemy wybrane dzieła wydawnictwa Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.


Edward BUŁAWA
Tadeusz Reger (1872-1938)
Cieszyn, 1998
3,00

 

Oswald GUZIUR; Mieczysław STARCZEWSKI
Lido i Stragan: Ślązacy w wywiadzie Armii Krajowej
Czeski Cieszyn, 1992
5,00
   
 
Ludwik Brożek
"Śląski Estreicher"
red. Jadwiga Miękina-Pindur
Cieszyn, 1998
4,00

Antoni MACOSZEK
Przewodnik po Śląsku Cieszyńskim wraz z opisem topograficzno-etnograficznym i szkicem dziejów Księstwa Cieszyńskiego
posł. Władysław Sosna
Cieszyn, 2001
Reprint, oryg.: Lwów, 1901
10,00
   
 
Emilia MICHALSKA
Cieszyńskie kwiaty
wybór i wstęp Leon Miękina
Cieszyn, 1989
0,50
 
Leon MIĘKINA
Przez pryzmat trioletu
Cieszyn, 1983
0,50
   
 
Jadwiga MIĘKINA-PINDUR
Na macierzowym szlaku
Cieszyn, 1983
0,50
 
Nadolzie zrywa okowy

pod red. Roberta Danela
Cieszyn, 1998
8,00
   
 Władysław OSZELDA
Klub tysiąca inicjatyw
Cieszyn, 1983
0,50
 
Paweł Stalmach: 1824-1891
Cieszyn, 2005
3,00
   
 
Józef PILCH
Polskie pierwodruki cieszyńskie
Cieszyn, 1990
0,50

 
 
Franciszek POPIOŁEK
Dzieje Cieszyna: z illustracyami
do druku przygotował Wacław Gojniczek
Cieszyn, 2003
Reprint, oryg.: Cieszyn, 1916
Oprawa twarda 20,00
Oprawa broszurowa 15,00
   
 
Beata SABATH
Myśli zielonych godzin
Cieszyn, 1992
0,50
 
Józefa Zyta SARAMA WOJNAR
Dyplomata z Wielkich Kończyc
Cieszyn, 1985
0,50
   
 
Otmar STROKOSZ
W Armii Krajowej: z Zaolzia przez okupowany Lwów do III-ciej Rzeczypospolitej
Kraków, 1994
5,00
 
Kazimierz Józef WĘGRZYN
Krwawiąca dolina
Cieszyn, 1985
0,50
   
 
Znów minie wiek...: antologia literatury nadolziańskiej
wstęp, wybór i opracowanie Leon Miękina
Cieszyn, 2001
Oprawa twarda 20,00
Oprawa broszurowa 15,00
 
Jan ŻEBROK
Pamiętnik śląskiego nauczyciela
opracowanie, wstęp i indeksy Jadwiga Miękina-Pindur
Cieszyn, 2002
10,00
   
 
Leon MIĘKINA
Postrzeganie świata: wspomnienia i refleksje
Cieszyn, 2006
Oprawa broszurowa 10,00
 
Kalendarz Cieszyński 1990
1,00
   
 
Kalendarz Cieszyński 1993
5,00
 
Kalendarz Cieszyński 1997
5,00
   
 
Kalendarz Cieszyński 1999
5,00
 
Kalendarz Cieszyński 2001
5,00
   
 
Kalendarz Cieszyński 2002
5,00
 
 
   
 
Kalendarz Cieszyński 2004
5,00
 
Kalendarz Cieszyński 2005
5,00
   

Kalendarz Cieszyński 2006
5,00

Kalendarz Cieszyński 2007
5,50
   

Kalendarz Cieszyński 2008
10,00

Kalendarz Cieszyński 2009
10,00
   

Kalendarz Cieszyński 2010
19,0
 
Nadolzie 1995
2,50
   
 
Nadolzie 1996
2,50
 
Nadolzie 1999/2000
4,00
   

Nadolzie 2002
4,00
 Nadolzie 2005
5,00
   
 
To, co dotyka
[wydaw. Klubu Literackiego „Nadolzie”]
kol. red. Maria Burek i in.
Cieszyn, 2009
10,00
 
Rocznik Cieszyński
T. 6/7. 1991
3,50
   

Władysław SOSNA
Jan Michejda (1853-1927)
3,00

Śląsk Cieszyński: środowisko naturalne, zarys dziejów, zarys kultury materialnej i duchowej
pod red. Władysława Sosny
Cieszyn, 2001
20,00
   

Ziemia Cieszyńska w obrazach Bolesława Nitry
Cieszyn, 1996
15,00

Cieszyniacy na Warmii i Mazurach: (z kart historii)
pod red. Andrzeja Farugi, Stanisława Achremczyka
Olsztyn, 2008
5,00
   
 
Tadeusz KOPOCZEK
U nas w latach grozy 1939-1945
Cieszyn 2008
10,00

Tadeusz KOPOCZEK
U nas w latach 1945-1975
Cieszyn 2009
10,00
   

Życie i praca naszych dziadków: prace konkursowe młodzieży szkół
red. Karol Kajzer
Cieszyn, 2008
8,00

Album aus Anlaß der 1050jährigen Feier der Gründung der Stadt Teschen =
= Pamiętnik z powodu 1050letniej uroczystości założenia miasta Cieszyna
red. wyd. Mariusz Makowski; posł. Janusz Spyra
Cieszyn, [2008]
Reprint, oryg.: Teschen, 1860
10,00
wydawnictwo bibliofilskie
12,00
   

 

Facebook
MZCnew version 11