Rada Oświatowa Śląska Cieszyńskiego

Prezes: Stanisław Kubicius


Rada Oświatowa Śląska Cieszyńskiego, działająca od 2005 roku przy Zarządzie Głównym, w połowie 2012 zawiesiła swoją działalność. Wspierała i prowadziła przedsięwzięcia związane z edukacją i historią szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim. Do najważniejszych zaliczyć należy:

- prowadzenie badań i dokumentowanie historii szkolnictwa. Niektóre opracowania zostały opublikowane w lokalnych gazetach lub samodzielnych pozycjach. Zgromadzone opracowania nieopublikowane zostały zabezpieczone,

- wspieranie działalności zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uruchomionych w Cieszynie przez Wyższą Szkołę Biznesu z Dąbrowy Górniczej oraz inne tego rodzaju uczelnie,

- wspomaganie i promocja „Powiatowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych” organizowanego corocznie w cieszyńskim teatrze,

- organizowanie konferencji poświęconych pamięci zasłużonych nauczycieli i działaczy oświatowych.

Facebook
MZCnew version 11