FUNDUSZ STYPENDIALNY

Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego – Przewodnicząca Rady: Marta Kawulok

W roku 2002 powstał Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego, który stara się pomagać uzdolnionej a niezamożnej młodzieży powiatu cieszyńskiego, nawiązując tym do działalności Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego powstałej w 1885 roku, która jako najważniejszy cel postawiła sobie zbudowanie polskiego szkolnictwa. Dzięki jej działalności na Śląsku Cieszyńskim powstały: dwa gimnazja, seminarium nauczycielskie oraz szereg polskich szkół ludowych, ochronek i internatów. Współczesna Macierz Ziemi Cieszyńskiej nawiązuje do tych chlubnych tradycji. Dzięki wielu prywatnym darczyńcom, cieszyńskim firmom i przedsiębiorcom, a także pomocy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w ciągu 15 lat swego istnienia Fundusz zgromadził
261.180,00 zł, które zostały rozdzielone na stypendia dla 200 uczniów klas maturalnych i studentów pierwszego roku studiów. Dzięki współpracy z Polsko–Amerykańską Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, w ramach tak zwanych stypendiów pomostowych „Dyplom z marzeń”, już 91 studentów otrzymało z naszego powiatu zwiększoną o 75% pomoc finansową.

W roku 2017 stypendia otrzymało 21 osób w tym stypendia macierzowe 15 osób, 6 stypendiów pomostowych. Roczne stypendium maturzysty wynosi 900 zł, a dla studenta 1800 zł. Stypendia „Dyplom z marzeń” po 5000 zł na rok, z czego trzy czwarte pokrywa łódzka fundacja, a resztę Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego przyznaje także co roku jedną lun dwie nagrody specjalne, którą otrzymują uczniowie mający szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Nagroda specjalna wynosi od 500 do 1000 zł. Stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta przyznawane od siedmiu lat otrzymało 11 studentów uczelni artystycznych. Szczególne miejsce w tworzeniu materialnej podstawy Funduszu zajmuje organizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna „Koncert Noworoczny” będący jednym z najważniejszych dobroczynnych wydarzeń kulturalnych i towarzyskich Cieszyna. Cały dochód z koncertu przeznaczony jest na Fundusz Stypendialny. Do dobrej tradycji należy uroczyste wręczanie pierwszej transzy stypendiów na Zamku Cieszyn.

Radę Funduszu tworzą: Marta Kawulok – przewodnicząca, Mariusz Makowski – zastępca przewodniczącego, Janusz Łukomski-Prajzner, Józef Broda, Ewa Gołębiowska, Stanisław Kubicius, Jan Olbrycht, Ryszard Macura, Grażyna Tomecka oraz Krystyna Dziadek – sekretarz. Rada działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Słowa uznania i podziękowania należą się tym, którzy zadeklarowali stałe miesięczne wpłaty na Fundusz. Są to między innymi nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

Szczególne podziękowania składamy na ręce fundatorów stypendiów: Państwu Anie i Janowi Olbrychtom, Starostwu Powiatowemu w Cieszynie, Burmistrzowi Miasta Cieszyna Ryszardowi Macura, Państwu Zofii i Zbigniewowi Kajmowiczom oraz wszystkim darczyńcom, którzy dokonali odpisu 1% w ramach OPP.

Facebook
MZCnew version 11