WYDARZENIA W MACIERZY

 • ciosk.jpg

  Ostanie pożegnanie śp. Józefa Cioska

  Ostanie pożegnanie śp. Józefa Cioska.

            Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Pana Józefa Cioska
  i z ogromnym żalem przychodzi nam Go dziś żegnać, bowiem, przez wiele lat korzystając z lokalu mieszkalnego w budynku Macierzy, był niezawodnym opiekunem i gospodarzem tej nieruchomości, troskliwie dbającym o jej stan
  i sprawność, jak o własny dom.

            Pan Józef, pracowity, zawsze dyspozycyjny, gotowy przyjść z pomocą, człowiek wielu pasji. Zawsze życzliwy i pełen pogody ducha, człowiek niezwykle skromny i uczynny, który, pomimo zmagań z chorobą, emanował entuzjazmem, człowiek którego zawsze było stać na dobre słowo i uśmiech. Takim Go zapamiętamy.

            Dziś dziękujemy Mu za wspólnie przebytą drogę, za wspólne przeżycia
  i dokonania. Dziś żegnamy Go, ale pozostajemy z poczuciem długu za Jego dobro, którym nas obdarzył i pozostanie w naszych umysłach i sercach.

            Cześć Jego pamięci!

   

  Honorowy Prezes                          Prezes Zarządu Głównego          

     Marta Kawulok                                 dr Cezary Tomiczek

   

 • 20231028_150718[1].jpg

  Stypendia dla zdolnej młodzieży od Macierzy

  Macierz Ziemi Cieszyńskiej po raz kolejny przyznała stypendia dla zdolnej młodzieży. - Młodzi zdolni ludzie, to sól naszej Ziemi Cieszyńskiej - naszą misją jest to, by ich motywować do tego aby nauka i pielęgnowanie zdolności były dla nich kierunkiem osobistego rozwoju - komentuje dr Cezary Tomiczek, Prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, przewodniczący Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego.

  16 stypendystów otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce. Tak Macierz Ziemi Cieszyńskiej, docenia młodych, zdolnych mieszkańców naszego regionu. - Co roku jest to chwila, która dla naszej działalności jest szczególna. Młodzi mieszkańcy naszego regionu, otrzymują stypendia, które motywują do dalszej nauki i osiągania kolejnych sukcesów. Wsparcie młodzieży ma swoje tradycje już od początków działalności Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego. W tym roku wręczenie stypendiów miało szczególną oprawę, za co dziękuję Dyrekcji Muzeum Śląska Cieszyńskiego - mówi dr Cezary Tomiczek, prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.


  W tym roku stypendiami dla zdolnej młodzieży uhonorowano 16 laureatów - Wojciecha Chmurę (Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle), Emilię Cieślińską (studentkę I roku absolwentkę I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie), Karola Degę (studenta I roku absolwenta Liceum Ogolnokształcącego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej), Jakuba Dziwisza (student I roku - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie), Katarzynę Juroszek (Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle), Mateusza Kamińskiego (student I roku -I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie), Natalię Kawulok (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle), Bartosza Kielara (Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle), Eweline Pilch (Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle), Aleksandra Przybycina (Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie), Marię Sidzinę (Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie), Małgorzatę Suszkę ( Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle), Mateusza Trzeciaka (studenta I roku , absolwenta Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie). Wśród laureatów była także dwójka tych, którzy odebrali nagrody specjalne - Natalia Zowada (Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle) i Mateusz Siekierka (I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie). Przyznano także stypendium artystyczne, a to otrzymała Blanka Kłaptocz (II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie).


  - Dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasz Fundusz Stypendialny. Słowa uznania i podziękowania należą się tym, którzy zadeklarowali stałe miesięczne wpłaty na Fundusz. Są to między innymi nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. Szczególne podziękowania składamy na ręce fundatorów stypendiów: Państwu Annie i Janowi Olbrychtom, Starostwu Powiatowemu w Cieszynie, Burmistrzowi Miasta Cieszyna i wszystkim, którzy wspieraja fundusz - dodaje dr Cezary Tomiczek, Prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i zarazem Przewodniczący Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego.

   

  KOD

 • wzd5.jpg

  Walny Zjazd Delegatów

  Walny Zjazd Delegatów MZC był okazją do uhonorowania Macierzowców za ich działalność na rzecz naszej Małej Ojczyzny.
  Zarząd Główny Macierzy przyznał Medale Pawła Stalmacha (najwyższe wyróżnienie Macierzy) następującym osobom:
  🥇 Krystyna Radziszewska / z Koła MZC nr 1 „ Centrum” w Cieszynie/
  🥇 Aldona Wojnar / z Koła MZC nr 1 „ Centrum” w Cieszynie
  🥇 Franciszek Żyła / z Koła MZC nr 8 w Cieszynie - Mnisztwie /
  Ponadto decyzją Zarządu Głównego Macierzy zostały przyznane Złote Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej następującym osobom:
  🥇Danucie Kożusznik /z Koła MZC nr 8 w Cieszynie - Mnisztwie /
  🥇Michalinie Herrman /z Koła MZC nr 8 w Cieszynie - Mnisztwie /
  🥇Bogdanie Litke /z Koła MZC nr 8 w Cieszynie - Mnisztwie /
  🥇Stanisławowi Pawlikowi / z Koła MZC nr 4 „Przewodników w Cieszynie/
  🥇Henrykowi Więzikowi /z Koła MZC nr 4 „Przewodników w Cieszynie/
  🥇Janinie Hławiczce /z Koła MZC nr 4 „Przewodników w Cieszynie/
  🥇Danucie Francuz /z Koła MZC nr 2 „ Mały Jaworowy” w Cieszynie /
  🥇Grażynie i Markowi Rychłym / z Koła MZC w Zebrzydowicach /
  🥇Krystynie i Zbigniewowi Żyle / z Koła MZC w Zebrzydowicach /
  🥇Helenie Szczyrbie / z Koła MZC w Zebrzydowicach /
  🥇Annie Gorgoń / z Koła MZC w Drogomyślu /
  🥇Urszuli Szymali / z Koła MZC w Drogomyślu /
  🥇Sabinie Wacławik / z Koła MZC w Drogomyślu /
  🥇Henrykowi Sośnie / z Koła MZC w Strumieniu /
  🥇Stanisławowi Pietrzykowi / z Koła MZC w Strumieniu /
  SERDECZNE GRATULACJE!!
 • 323161568_750815496674045_7158798314343670861_n[3].jpg

  Nowe władze Koła MZC w Drogomyślu

  Wczoraj tj. 2 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Drogomyślu, które było okazją do podsumowania ubiegłorocznej działalności oraz mijającej 4- letniej kadencji. W tym czasie z uwagi na nieoczekiwane okoliczności nastąpiła zmiana osobowa w Zarządzie. Funkcję prezesa za śp. Jana Szerudę objął uchwałą zarządu koła Zbigniew Podyma.
  Obecnie drogomyskie Koło zrzesza 70 osób zaangażowanych w życie społeczne i kulturalne w miejscowości, gminie i regionie.
  Podczas przeprowadzonych wyborów ukonstytuował się nowy zarząd w następującym składzie:
  Prezes Zbigniew Podyma
  Zastępca Prezesa Anna Gorgoń
  Skarbnik Urszula Szymala
  Sekretarz Sabina Wacławik
  Członkowie Zarządu: Katarzyna Misiorz, Marzena Gołek, Czesław Greń.
  Komisja rewizyjna: Andrzej Mohr (Przewodniczący), Urszula Strządała, Beata Farana.
  Drogomyska Macierz po wyborach może z nową energią i zmotywowana wchodzić w kolejne inicjatywy i projekty.
  W zebraniu wzięli udział m.in. Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Greń oraz przedstawiciele Zarządu Głównego MZC Prezes dr Cezary Tomiczek i Członek Zarządu Józef Król.
  Życzymy powodzenia we wszelkich planach na kolejny rok działalności!
 • 329769243_502946965325403_2841456967827281875_n.jpg

  40 -lecie reaktywacji Koła MZC w Strumieniu

  W sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu - emgok odbyło się dziś uroczyste zebranie Zarządu Głównego Macierz Ziemi Cieszyńskiej połączone z obchodami 40 -lecia reaktywacji Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło w Strumieniu!
  Od 40 lat członkowie koła krzewią miłość do ojczyzny, tradycji i kultury regionalnej. Jubileuszowe spotkanie było świetną okazją do złożenia życzeń, rozmów, wspomnień i podsumowania dotychczasowej pracy. Prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Cezary Tomiczek wręczył osobom szczególnie zaangażowanym w działalność Koła akty uznania.
  W wydarzeniu wzięli udział m.in. Anna Grygierek - Burmistrz Strumienia, Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Greń, Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej na czele z Prezesem Cezarym Tomiczkiem , Prezes Koła MZC w Strumieniu Bronisław Świeży, delegacja Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Drogomyślu na czele z Prezesem Zbigniewem Podymą, delegacja Towarzystwa Miłośników Zarzecza, przedstawiciele organizacji działających na terenie Gminy Strumień .
  Akcent artystyczny zapewnił w tym dniu Zespół Regionalny Strumień. Obecnie strumieńskie koło MZC liczy 62 członków.
 • 26-1.jpg

  Koncert Noworoczny

  W sobotę, 7 stycznia 2023 roku w Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbył się charytatywny Koncert Noworoczny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej “Z muzyką przez wieki” w wykonaniu Artis Symphony Orchestra.
  Dochód z koncertu przeznaczony jest na Fundusz Stypendialny, utworzony przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Na koncert zaprosił dr Cezary Tomiczek, Przewodniczący Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego i Prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
  Więcej zdjęć można zobaczyć:
   
 • 314736432_532696628872361_6266131570530129189_n[1].jpg

  MACIERZ WSPIERA UTALENTOWANĄ MŁODZIEŻ

  W sobotnie popołudnie, 12 listopada, w siedzibie Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów i nagród specjalnych dla uczniów i absolwentów szkół średnich z powiatu cieszyńskiego.
  Macierz rokrocznie wspiera młodych ludzi, by mogli jeszcze łatwiej zdobywać wiedzę. Nie trzeba ukrywać, że każde wsparcie finansowe jest cenne. Tegoroczne stypendia wynosiły od 500 zł do 1800 zł, a łącznie na ten cel przeznaczono ponad 11 tys. zł.
  Stypendia otrzymali: Maja Chamot, Aleksandra Juroszek, Mateusz Machała, Krzysztof Maciaś, Daniel Plinta i Paweł Trojan (wszyscy LO im. M. Kopernika w Cieszynie), Hubert Chrapek, Emilia Cieślińska i Julia Pieczonka (wszyscy LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie) oraz Przemysław Kolarczyk (ZSTiO w Skoczowie).
  Stypendia wręczali i gratulowali wyróżnień starosta cieszyński Mieczysław Szczurek, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius i prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, a zarazem przewodniczący Funduszu Stypendialnego dr Cezary Tomiczek. Do gratulacji dołączyła się Ewa Gołębiowska - sekretarz Funduszu Stypendialnego MZC.
  W części artystycznej zaprezentowała się Daria Branny - stypendystka macierzowa sprzed kilka lat, która obecnie studiuje w Akademii Sztuki w Szczecinie. Grała na flecie przy fortepianowym akompaniamencie Joanny Lipowczan-Stawarz.
   
  Głos Ziemi Cieszyńskiej
 • 314918886_493241882832318_3604575737097062395_n.jpg

  Laur Cieszynianek

  Tyle wspaniałych osobistości uhonorowanych zostało wczoraj w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie podczas Uroczystej Sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej.
  Laureaci Srebrnych i Złotych Cieszynianek to często członkowie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, którzy na co dzień udowadniają, że miłość do Małej Ojczyzny można wyrażać działalnością społeczną.
  Jednym z Gości uroczystości był Prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej dr Cezary Tomiczek, który gratulował wszystkim wyróżnionym i życzył dalszych sił do działania.
   
  fot. Powiat Cieszyński
 • 315313625_492939599529213_441511312794098124_n.jpg

  Macierzowcy nagrodzeni

  Na wniosek Zarządu Głównego Macierz Ziemi Cieszyńskiej podczas uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej zostali uhonorowani...
  Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  Władysława Magiera oraz pastor Karol Macura - Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej"
  oraz
  Jerzy Wałga - Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
  Z całego serca GRATULUJEMY!!
 • 313184438_492705099552663_6198005089310114665_n.jpg

  11 listopada

  W związku z dzisiejszym świętem delegacja Zarządu Głównego MZC uczestniczyła w obchodach odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawiony był sztandar Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, a w poczcie stanęli członkowie Koła MZC nr 2 "Mały Jaworowy"  w Cieszynie. Zostały złożone kwiaty pod tablicami pamiątkowymi.

  Zarząd Główny MZC reprezentowali prezes dr Cezary Tomiczek oraz wiceprezesi Bronisław Brudny oraz Krzysztof Herok.

 • 313422251_485041186985721_6341040795358951603_n.jpg

  "Śląski Szmaragd"

  Władysława Magiera Wiceprezes MZC ds. Edukacji została uhonorowana "Śląskim Szmaragdem" podczas uroczystości pamiątki Reformacji w katowickiej katedrze ewangelickiej. Szmaragdem uhonorowany został także prof. Jan Jacek Błaszczyk.

  Gratulujemy!!

 • 311483538_469965915159915_7705810764236868339_n.jpg

  Festiwal Poezji Słowiańskiej w Czechowicach-Dziedzicach

  W dniach 6-9 października w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej odbył się jubileuszowy 10. "Festiwal Poezji Słowiańskiej w Czechowicach-Dziedzicach" pod patronatem starosty bielskiego, burmistrza Czechowic-Dziedzic oraz prezydenta Bielska-Białej. Macierz Ziemi Cieszyńskiej była licznie reprezentowana w osobach: Elżbieta Holeksa-Malinowska, Jolanta Skóra, Andrzej Macura oraz Stanisław Malinowski. Pani Ela i Pan Stanisław reprezentowali i promowali przede wszystkim Salonik Cieszyński i grupę piszących, zrzeszonych pod tym szyldem. Natomiast Pani Jola i Pan Andrzej reprezentowali Klub Literacki "NADOLZIE". Należy nadmienić, że nasza reprezentacja Macierzowców należy do Stowarzyszenia Autorów Polskich oddział w Bielsku-Białej.
  Pokłosiem festiwalu jest pięknie wydana antologia pt: „Uskrzydleni”, w której zostały opublikowane wiersze w/w autorów.
 • 306848413_3265216887051796_8706775542272549202_n.jpg

  Design w przestrzeni publicznej

  Wernisaż wystawy "Design w przestrzeni publicznej - rzemiosło wokół nas " w ramach XXI Skarby z cieszyńskiej trówły/XXI. Poklady z těšínské truhly. Przedstawicieli Macierz Ziemi Cieszyńskiej nie mogło zabraknąć.

  Dziekujemy Pani Dyrektor Zamek Cieszyn za zaproszenie!

 • 306563627_3260597367513748_9200080188234710739_n.jpg

  Ławeczka Wiesława Dymnego

  W sobotę 10 września mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia Ławeczki Wiesława Dymnego w Jaworzu-Nałężu.
  Bardzo miła impreza z udziałem Anna Dymna i brata Wiesława Dymnego, władz Gminy Jaworze z jej Wójtem oraz kolegami z jaworzańskiej podstawówki oraz liceum Żeromskiego w Bielsku - Białej.
  Były wiersze Mistrza i muzyka instrumentalna na żywo. Warto było tam być!
 • 305230371_3255336318039853_4012751423636033493_n.jpg

  Dożynki w Gminie Strumień

  Dożynki w Gminie Strumień!! Dziękujemy Pani Anne Grygierek - Burmistrz Strumienia za zaproszenie na gminne święto! Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło w Strumieniu prezentowało się zacnie!!!

  Dziękujemy, że mogliśmy być z Wami!!

 • 5mzc_wrzesien.jpg

  Uroczystości wrześniowe

  Przedstawiciele ZG Macierzy Ziemi Cieszyńskiej złożyli kwiaty pod pomnikiem Pamięci Ofiar Hitleryzmu obchody z okazji 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana. Oddelegowano również poczet sztandarowy MZC.
  Dziękujemy za udostępnienie relacji portalowi OX.pl
 • 2[10].jpg

  Cieszyński przekładaniec 2022

  Dzień Otwarty Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w ramach cieszyńskiego fetwiwalu NGO już za nami. Wojciech Święs z wielką pasją opowiedział o początkach Macierzy, jak również wspomniał o wielu ciekawych a nieznanych szczegółach budowy od podstaw polskiej oświaty na ziemi od lat opanowanej i germanizowanej przez austriacką administrację. Zgromadzeni goście z wielkim zaciekawieniem wysłuchali opowieści o praktycznych, organizacyjnych walorach stroju cieszyńskiego. Strój Cieszyński to jeden z najpiękniejszych, a na pewno najdroższych strojów regionalnych w Polsce. Animatorami tej części spotkania z kulturą Śląska Cieszyńskiego byli Władzia Magiera i Maksymilian Kuśka.
  Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach w Macierz Ziemi Cieszyńskiej!
  Dziękujemy Redaktorom portalox za relację i zdjęcia z wydarzenia
 • 289446287_1033507883945559_8181721570606853520_n.jpg

  50. lecie Klubu Hobbystów

  Cieszyński Klubu Hobbystów działającego przy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej obchodził 50. lecie swojej działalności.

  „Kolekcjonowanie pamiątek przeszłości - oznaka szacunku dla historii naszej Ojczyzny" - te słowa za credo swej działalności przyjął powstały w 1972 r. Cieszyński Klub Hobbystów. Na uroczystości jubileuszu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej: Pani Marty Kawulok – Prezes Honorowej ZG MZC oraz dr Cezarego Tomiczka – Prezesa ZG MZC.

  Cieszyński Klub Hobbystów poprzez swoją działalność wystawienniczą oraz organizację comiesięcznych targów staroci przyczynił się wielce do zachowania tradycji Regionu. Członkowie Klubu składają się z lokalnych kolekcjonerów/pasjonatów, którzy mają spore zasługi w dziedzinie utrzymywania tradycji i kultury regionu.

  Ukoronowaniem półwiecza działalności klubu jest natomiast wystawa, którą zobaczyć można w Galerii Ceglanej należącej do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. Potrwa ona do 10 lipca 2022.

 • IMG_2511_(Kopiowanie).JPG

  Stypendia macierzowe 2021

  Rada Funduszu Stypendialnego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej- Towarzystwa Miłośników Regionu, wręczyła w sobotę stypendia macierzowe oraz artystyczne. Przyznanych zostało 8 stypendiów macierzowych oraz 2 stypendia artystyczne.
  Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Domu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.
  Tegoroczni stypendyści macierzowi to: Anna Haratyk, Patrycja Kubicius, Julia Pieczonka, Paulina Zagajewska, Oliwia Jurkowska, Sabina Morcinek i Karol Skiba.
  Stypendia artystyczne fundowane przez europosła Jana Olbrychta, przyznano Janowi Proboszowi i Oliwii Wantulok.
  foto: Krzysztof Marciniuk
 • Powstania_Slaskie_konkurs_257_kopia(1).jpg

  Konkurs rostrzygnięty!

  2 października 2021 roku w sali widowiskowej emgoku został przeprowadzony Konkurs recytatorsko-wokalny „Jakże nie pamiętać…?”. W rywalizacji wzięło udział 41 uczestników nie tylko z gminy Strumień.

  Całkowita wartość nagród rzeczowych ufundowanych przez emgok wyniosła 1500.00 zł. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja konkursowa przyznała w 3 kategoriach wiekowych następujące nagrody...

 • image00022.jpg

  Obchody setnej rocznicy wybuchu i przebiegu III Powstania Śląskiego

  To były wyjątkowo żywe obchody setnej rocznicy wybuchu i przebiegu III Powstania Śląskiego! W sobotę 2 października w strumieńskim emgoku czas cofnął się o 100 lat. Wszystko za sprawą projektu „Jakże nie pamiętać? - strumieńskie obchody Stulecia Wybuchu III Powstania Śląskiego” realizowanego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu i Koło w Strumieniu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. Konkurs recytatorsko-wokalny, plenerowa ekspozycja powstańcza, uroczysty pochód, wystawa plakatów propagandowych z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, a w końcu widowisko słowno-muzyczne „Jakże nie pamiętać…?” w wykonaniu członków MZC-Koło W Strumieniu. Atrakcji nie zabrakło, a wszystko to, oczywiście, z pamięcią o wydarzeniach III Powstania Śląskiego i pozostałych Powstań. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową fotorelacją autorstwa Mariusza Gruszki:

  https://www.emgok.pl/2021/10/jakze-nie-pamietac-fotorelacja/

  https://www.emgok.pl/2021/10/widowisko-slowno-muzyczne-fotorelacja/

 • DSC_0012[1].jpg

  Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  W sobotę 18 września 2021 roku w sali widowiskowej COK Dom Narodowy odbył się Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania Zarządu Głównego za rok 2020 oraz planu pracy na rok 2021. W porządku obrad znalazło się również nadanie Godności Członka Honorowego MZC oraz wręczenie Medali Pawła Stalmacha i Złotych Odznak MZC.

 • cichociemni_2021.jpg

  Uroczystość upamiętnienia pierwszego zrzutu Cichociemnych

  Członkowie Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę zrzutu Cichociemnych w Dębowcu. Zostały złożone kwiaty pod pomnikiem oraz wystawiony był sztandar Macierz Ziemi Cieszyńskiej.Zarząd Główny MZC reprezentowwali prezes M. Kawulok, wiceprezesi B. Brudny oraz L. Pindur.

  Więcej informacji w relacji portalu OX.PL

 • zjad_hazlach[1].jpg

  Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  W dniu 19 września 2020 roku odbył się Zwyczajny, Sprawozdawczy WALNY ZJAZ DELEGATÓW MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ na którym podsumowano działalność Macierzy Ziemi Cieszyńskiej za 2019 rok. Zarząd Główny MZC uzyskał absolutorium za 2019 rok. W trakcie zjazdu zostały przyznane najwyższe wyróżnienia macierzowe tj.: Godności Członka Honorowego MZC, Medal Pawła Stalmacha oraz Złota Odznaka MZC.

  Wiecej o WZD oraz o jubileuszu 135. lecia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

 • cichociemni1.JPG

  79. rocznicę zrzutu Cichociemnych w Dębowcu

  Członkowie Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 79. rocznicę zrzutu Cichociemnych w Dębowcu. Zostały złożone kwiaty pod pomnikiem oraz wystawiony był sztandar Macierz Ziemi Cieszyńskiej.Zarząd Główny MZC reprezentowwali prezes M. Kawulok, wiceprezesi B. Brudny oraz C. Tomiczek.

  Fotorelacja z portalu OX.PL

 • koncert0.jpg

  Koncert Noworoczny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  Orkiestra Kameralna Artis pod batutą Jean-Claude'a Hauptmanna wystąpiła w dniu 11 stycznia w Teatrze Adama Mickiewicza w Cieszynie z okazji Koncertu Noworocznego. Dochód z koncertu noworocznego przeznaczono na fundusz stypendialny utworzony przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

  Film z koncertu

 • 22.jpg

  Laur Ziemi Cieszyńskiej

  11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, podczas której uhonorowano Laurami Ziemi Cieszyńskiej osoby szczególnie zasłużone dla gmin. Srebrną Cieszyniankę gminy Cieszyn otrzymał Pan Eugeniusz Raabe - Prezes Koła nr 2 MZC "Mały Jaworowy"

  Film z uroczystości

 • 11[3].jpg

  Stypendia MZC

  MZC Zarząd Główny, Towarzystwo Miłośników Regionu - Rada Funduszu Stypendialnego wręczyła w sobotę (26.10) w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn stypendia macierzowe, artystyczne i nagrody specjalne. Przyznanych zostało 14 stypendiów macierzowych, 3 nagrody specjalne oraz 1 stypendium artystyczne.

  Fotorelacja

 • 3[5].jpg

  Obchody 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

  Na uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej nie zabrakło włodarzy Miasta, Starostwa, Służb Mundurowych oraz organizacji kombatanckich Cieszyna i powiatu cieszyńskiego.
  Wystawiony był sztandar Macierzy Ziemi Cieszyńskiej a w poczcie stanęli członkowie Koła MZC nr 4 " Przewodników" z panią prezes W. Magierą. Zostały złożone kwiaty pod pomnikami Ofiar Hitleryzmu oraz tablicą na Rynku.. Zarząd Główny MZC reprezentowwali wiceprezes B. Brudny oraz sekretarz A. Czajkowska.

   

 • zlaz1.jpg

  Złaz Górski...

  W dniu  29 czerwca 2019 roku odbył się IX Złaz Górski Macierzy Ziemi Cieszyńskiej im. Władysława Orszulika.

  Złaz był bardzo udany, wszystkim odpisywał humor i jak zawsze dopisała także piękna pogoda. Była pyszna grochówka, pieczenie kiełbasek, śpiewaliśmy piosenki z naszego śpiewnika macierzowego. W Złazie wzięło udział 31 osób. Najliczniejszej grupie Złazowiczów, tym razem z Koła nr 2 wręczyliśmy obraz namalowany przez Darka Orszulika. Obraz odebrała wiceprezes Koła p. Natalia Bańczyk. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe kartki z pieczątką Złazową. Złaz został zorganizowany przez Zarząd Główny MZC i Koło MZC nr 4 “Przewodników ".

  Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji Złazu dla Władzi Magiery i Andrzeja Słoty.

 • 001[4].jpg

  WALNY ZJAZD DELEGATÓW MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 2019

  W dniu 18 maja 2019 roku odbył się Zwyczajny, Sprawozdawczy WALNY ZJAZ DELEGATÓW MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ na którym podsumowano działalność Macierzy Ziemi Cieszyńskiej za 2018 rok. Zarząd Główny MZC uzyskał absolutorium za 2018 rok. W trakcie zjazdu zostały przyznane najwyższe wyróżnienia macierzowe tj.: Godności Członka Honorowego MZC, Medal Pawła Stalmacha oraz Złota Odznaka MZC.

  Dziękujemy za przybycie zacnych gości a w śród nich Mieczysław Szczurek Starosta Cieszyński, Tadeusz Smugała Prezes PZKO, Grzegorz Sikorski Wójt Gminy Hażlach, Alina Rakowska Prezes Banku Spółdzielczego.

 • NZ_WM2.jpg

  Historia cieszyniaków na Warmii i Mazurach

  W ubiegłym roku Warmińsko-Mazurskiego Koło Macierzy Cieszyńskiej obchodziło jubileusz 35-lecia. Historia cieszyniaków w Olsztynie, na Warmii i na Mazurach jest o wiele dłuższa.

  W grudniu ubiegłego roku profesor Krzysztof Kozłowski z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt został wybranym trzecim w historii prezesem Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Cieszyńskiej. Jego poprzednikiem był profesor Andrzej Faruga, jedna z legend olsztyńskiej uczelni, człowiek o ogromnym dorobku naukowym, doktor honoris causa Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Zmarł w Olsztynie 30 października 2018 roku w wieku  84 lat.

  Zapraszamy do wysłuchania audycji.

 • 015[1].jpg

  Spotkanie Noworoczne Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  Spotkanie Noworoczne Macierz Ziemi Cieszyńskiej połączone z sprawozdaniem z działalności za 2018 rok. Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zaprosił na "Spotkanie Noworoczne" do Gminnego Ośródka Kultury w Zebrzydowicach 23.01.2018. Bardzo dziękujemy Wójtowi Gminy Zebrzydowice za przyjęcie i udostępnienie sali. Na deskach zebrzydowickiej sceny wystąpił działający przy GOK Zebrzydowice zespół Wokalno - Instrumentalny SEPTYMA oraz najmłodsze wokalistki..Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Prezesa Zarządu Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Tadeusz Smugala , Mieczysław Szczurek Starosty Cieszyńskiego oraz Zastępcy Wójta Gminy Zebrzydowice.

  Dziękujemy portalowi OX oraz GOK Zebrzydowice za fotorelację!

 • 013[1].jpg

  Koncert Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  Orkiestra Kameralna Artis pod batutą Jean-Claude'a Hauptmanna wystąpiła w dniu 5 stycznia w Teatrze Adama Mickiewicza w Cieszynie z okazji Koncertu Noworocznego. Dochód z koncertu noworocznego przeznaczono na fundusz stypendialny utworzony przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

  fotoreportaż na stronie www.ox.pl

 • DSC08641.jpg

  100 lecie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

  W bieżącym roku mija 100 lat od momentu, kiedy Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego założyła pierwszą na Śląsku Cieszyńskim polską Szkołę Handlową. Dzisiejszym jej spadkobiercą jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, szkoła, która od 1978 roku nosi imię Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
  Główne jubileuszowe uroczystości, zaplanowane były na dzień 5 października 2018 roku, rozpoczeły się nabożeństwem ekumenicznym w kościele pw. Marii Magdaleny w Cieszynie, po którym w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta gala inicjująca rok jubileuszowy. NIe mogło zabraknąć i przedstawicieli Zarządu Głównego MZC w składzie Marty Kawulok i Bronisława Brudnego.

 • DSC09103.jpg

  Dzień Patrona Szkoły i Międzyszkolny Konkurs Gwary

  9 listopada w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie świętowano Dzień Patrona i z tej właśnie okazji o godz. 8.30 odbyła się akademia. W jej trakcie grono pierwszoklasistów złożyło ślubowanie i zostało symbolicznym gestem Pani Dyrektor włączone w poczet uczniów szkoły. Następnie wręczone zostały Honorowe Odznaki dla  Zasłużonych ZSEG, zaś swoje dyplomy i nagrody odebrali laureaci Szkolnego Konkursu Wiedzy o MZC. Historię Macierzy przybliżyła pani Marta Kawulok, a prezentacji strojów regionalnych dokonał pan Maksymilian Kuśka. Po przerwie nastąpiła regionalna i językowa uczta, czyli kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Gwary. W jury zasiedli miedzy m.in. p. Marta Kawulok oraz p. Bronisław Brudny.

 • IMG_3958.jpg

  GRA MIEJSKA "Śladem bohaterów #Cieszyn1918"

  W piątek 26 X 2018 roku Cieszyn i jego mieszkańcy zatrzymali się w biegu dnia codziennego, przeniesieni do odległych zdarzeń, jakie rozegrały się w mieście nad Olzą blisko przed wiekiem. Wszystko za sprawą gry miejskiej „Śladem bohaterów #Cieszyn1918”, która, w stulecie doniosłych wydarzeń z przełomu października i listopada 1918 roku, przypomniała Cieszyniakom chwalebne epizody ich lokalnej historii, będące ich wkładem w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wydarzenia sprzed wieku, a więc spisek Ślązaków cieszyńskich przeciw Austrii oraz jego przyczyny – radykalizowanie się poglądów elit i nastrojów szerokich mas miejscowego społeczeństwa było tematem gry miejskiej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie oraz Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

 • 006[1].jpg

  Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości

  11 listopada delegacja Zarządu Głównego MZC uczestniczyła w obchodach odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawiony był sztandar Macierzy Ziemi Cieszyńskiej a w poczcie stanęli uczniowie ZSEG w Cieszynie, zostały złożone kwiaty pod tablicami pamiątkowymi. Zarząd Główny reprezentowały prezes M. Kawulok B. Brudny oraz A. Czajkowska.

 • 001[1].jpg

  XVII edycja wręczenia stypendiów macierzowych

  Stypendia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej - Rada Funduszu Stypendialnego wręczyła po raz kolejny stypendia macierzowe, artystyczne, pomostowe i nagrody specjalne. Przyznanych zostało 9 stypendiów macierzowych dla klas maturalnych, 5 stypendiów macierzowych dla studentów I roku, 3 stypendia pomostowe "Dyplom z marzeń" w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, 1 stypendium artystyczne oraz 3 nagrody specjalne. Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Zarządu Głównego MZC: Marta Kawulok, Władysława Magiera, Bronisław Brudny, Cezary Tomiczek, Henryk Franek. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania swoich zdolności!!

  Fot. Stanisław Konopka

  więcej zdjęć dostępnych na portalu ox.pl  

 • 44.jpg

  Uroczystości związane z 79 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej

  Na uroczystości upamiętniającej 79. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej nie zabrakło włodarzy Miasta, Starostwa, Służb Mundurowych oraz organizacji kombatanckich Cieszyna i powiatu cieszyńskiego.
  Wystawiony był sztandar Macierzy Ziemi Cieszyńskiej a w poczcie stanęli uczniowie ZSEG w Cieszynie. Zostały złożone kwiaty pod pomnikiem PAMIĘCI POLEGŁYM W WALCE Z HITLERYZMEM. Zarząd Główny MZC reprezentowali: prezes Marta Kawulok, członek zarządu Władysława Magiera, wiceprezes Cezary Tomiczek. Nie zabrakło delegacji Macierz Szkolna w Republice Czeskiej na czele z prezesem Tadeusz Smugala.
  foto: Mariusz Jaszczurowski

 • 50-lat-US.jpg

  Konferencja naukowa

  9 czerwca br. w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza odbyła się pod Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka i Burmistrza Miasta Cieszyna Ryszarda Macury konferencja naukowa pt. „Prof. Józef Pieter (1904-1989) – współtwórca Uniwersytetu Śląskiego”, która została zorganizowana przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i znalazła się w szeregu przedsięwzięć będących elementami jubileuszowych obchodów 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...

 • 2[4].jpg

  Nadanie Godności Członka Honorowego Macierzy, wręczenie Medali Pawła Stalmacha i Złotych Odznak MZC - 2018 rok


  Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej był okazją do nagrodzenia szczególnie zasłużonych działaczy Macierzy.


  Nadanie najwyższej godności w Stowarzyszeniu, jaką jest "Godność Członka Honorowego Macierzy" przyznano następującym osobą:
  p. Alojzemu Gawronowi - Koło MZC w Strumieniu
  p. dr Tadeuszowi Kani - Koło MZC nr 1 " Centrum" w Cieszynie
  p. Eugeniuszowi  Lorkowi - Koło MZC nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie

  Dyplomy potwierdzające przyznanie "Godności Członka Honorowego Macierzy" wręczyła pani prezes Marta Kawulok w towarzystwie Przewodniczących obrad. W imieniu wyróżnionych słowa podziękowania do uczestników Zjazdu skierował dr Tadeusz Kania.
      
  Przyznano Medal Pawła Stalmacha następującym osobom:

 • MZC 1886[1].jpg

  Wybór władz Stowarzyszenia - kadencji 2014-2018

  Na posiedzeniu Zarzadu Głównego w dniu 04 .06. 2018 r. ukonstytuowały się władze Stowarzyszenia - kadenca 2018-2022 r.

  Pani Marta Kawulok  została wybrana jednogłośnie na Prezesa Zarządu Głównego MZC  na kolejną kadencję.

 • Walne_MZC_2018_026.jpg

  WALNY ZJAZD DELEGATÓW MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 2018

  W dniu 26 maj 2018 roku odbył się Zwyczajny, Sprawozdawczo - wyborczy WALNY ZJAZ DELEGATÓW MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ.

  WZD Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,  obradował w Auli Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

 • 11[1].jpg

  Uroczystości 3- Maja 2018 w Cieszynie

  Delegacja Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej uczestniczyła w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Cieszynie.  Z ramienia Zarządu Głównego w obchodach uczestniczyli członkowie ZG MZC oraz ponadto prezesi i członkowie Kół Terenowych Macierzy. Wystawiony został sztandar Macierzy a w poczcie staneli członkowie Koła nr 5 przy LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową na rynku i pod Pomnikiem Ślązaczki.

 • 2[3].jpg

  76 Rocznica Zbrodni hitlerowskich "Pod Wałką"

  20 marca 2018 r. w Uroczystym Apelu poświęconym 24 żołnierzom ZWZ AK zamordowanym pod Wałką w Cieszynie, wzięli udział przedstawiciele władz miejskich,  władz powiatowych, młodzież szkolna oraz licznie zebrani mieszkańcy Cieszyna. Macierz Ziemi Cieszyńskiej reprezentowali członkowie Zarządu Głównego MZC, prezesi oraz członkowie Kół Terenowych Macierzy. Wystawiony został sztandar Macierzy a w poczcie staneli członkowie Koła nr 4 Przewodników PTTK. W 76 rocznicę upamiętniającą tę straszliwą zbrodnię w imieniu MZC złożył bukiet biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem prezes ZG MZC M .Kawulok i Wiceprezes B. Brudny.

  Fot. Stanisław Konopka 
 • Spotkanie Noworoczne w Zebrzydowicach

  Spotkanie Noworoczne odbyło sie 24 stycznia 2018 r. w GOK w Zebrzydowicach, z zaproszonych gości uczestniczył Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, zastępca Wójta Gminy Zebrzydowice Karol Sitek, Prezes Macierzy Szkolnej w RCz Tadeusz Smugała, przedstawiciel ZG PZKO, oprawa artystyczna została zapaewniona przez Zespół Regionalny" Nadolzianie"

 • 1[3].jpg

  Koncert Noworoczny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  Koncert Noworoczny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej odbył sie w Teatrze im. A.Mickiewicza w Cieszynie w dniu 07.01.2018 r. pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna, cały dochód z koncertu zostanie przekazany na Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego.

  Wykonanie: Orkiestra Kameralna "Artis" pod batutą Jean-Claud'a Hauptmanna, soliści : Olivia Ohl-Szulik - sopran, Michał Borkowski- tenor, Paweł Szypulski - tenor, Piotr Sikora - tenor, prowadzenie: Anita Binek i Piotr Sikora.

  Fot. Stanisław Konopka

 • swieto_niepodleglosci_11_11_2017_011.jpg

  Święto Niepodległości 11. 11. 2017

  11 listopada 2016 roku delegacja Zarządu Głównego MZC uczestniczyła w obchodach odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawiony był sztandar Macierzy Ziemi Cieszyńskiej a w poczcie stanęli uczniowie ZSEG w Cieszynie, zostały złożone kwiaty pod tablicami pamiątkowymi. Zarząd Główny reprezentowały prezes M. Kawulok B. Brudny oraz A. Czajkowska.

 • zseg.jpg

  Dzień Patrona Szkoły w ZSEG - 10 listopada 2017 roku

  Zarząd Główny MZC reprezentowany przez Martę Kawulok oraz Bronisława Brudnego uczestniczył w Dniu Patrona Szkoły w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH im. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ.

 • 1-listopada.png

  Wszystkich Świętych 2017

  Dziś wspominamy zmarłych członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Z tej okazji członkowie MZC Koła nr 1 oraz Koła nr 2 zapalili znicze na cmentarzach powiatu cieszyńskiego.

 • xvi_edycja_wreczania_stypendiow_macierzowych_001.jpg

  XVI edycja wręczania stypendiów macierzowych

  XVI edycja wręczania stypendiów macierzowych, artystycznych, pomostowych i nagrody specjalnej - ufundowanych przez Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego działający przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Uroczystość odbyła się na Zamku w Cieszynie 28.10.2017

  więcej zdjęć dostępnych na portalu ox.pl

 • zlaz_2017.jpg

  VII Złaz Górski Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  W minioną sobotę 9 września na Kamiennym odbył się VII Złaz Górski Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. im. Władysława Orszulika, w którym udział wzięli członkowie i sympatycy Macierzy. Złaz był bardzo udany, pogoda i humory dopisywały, grochówka i kiełbaski pieczone na ognisku były super!

  Zapraszamy na kolejny Złaz w przyszłym roku!!

 • Przemarsz ulicami miasta pod Pomnik Ofiar Hitleryzmu / fot. Marta Szymik

  Uroczystości związane z 78 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej

  Na uroczystości upamiętniającej 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej nie zabrakło włodarzy Miasta, Starostwa, Służb Mundurowych oraz organizacji kombatanckich Cieszyna i powiatu cieszyńskiego.

  Wystawiony był sztandar Macierzy Ziemi Cieszyńskiej a w poczcie stanęli uczniowie ZSEG w Cieszynie, zostały złożone kwiaty pod tablicami pamiątkowymi. Zarząd Główny reprezentowały prezes M. Kawulok.

 • W.Z.D.M._27.V.17._021.jpg

  Walne Zebranie Członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  W dniu 27.05 2017 r. w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznej w Cieszynie odbyło się Walne Zebranie Członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Na uroczystości byli obecni zacni goście a wśród nich: Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura, radna Rady Powiatu Cieszyńskiego Liliana Salachna-Brzoza, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Danuta Kożusznik, Prezes Macierzy Szkolnej w RC Tadeusz Smugała  i Honorowi Prezesi Macierzy Szkolnej w RC Jan Branny oraz Andrzej Russ, Członek Zarządu Głównego PZKO w RC Anna Piszkiewicz, Prezes Koła PZKO w Czeskim Cieszynie Władysław Kristen.
  Walny Zjazd Delegatów udzielił Zarządowi Głównemu MZC absolutorium za rok 2016.

 • IMG_6796[1].jpg

  Konkurs gwary "Poznać po mowie, co gdo mo w głowie"

  W dniu 12 maja 2017 roku w przedszkolu CHICHOPOTAM w Górkach Wielkich odbył się II między przedszkolny konkurs gwary cieszyńskiej "Poznać po mowie, co gdo mo w głowie". Uczestnicy wykazali się bardzo dużym talentem i umiejętnościami posługiwania gwarą! W komisji konkursowej uczestniczyli Prezes ZG MZC Marta Kawulok oraz Wiceprezes ZG MZC Bronisław Brudny. Komisja wyłoniła 3 laureatów oraz przyznała 1 wyróżnienie. Wszystkie dzieci otrzymały dyplom uczestnictwa oraz upominki.

 • 3_maj_2017._020.jpg

  Uroczystości 3- Maja 2017 w Cieszynie

  Delegacja Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej uczestniczyła w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Cieszynie.  Z ramienia Zarządu Głównego w obchodach uczestniczyli: pani Prezes ZG MZC Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny, wicepreces Karol Franek, wiceprezes Jadwiga Wąsowicz, członek Zarządu Głównego Jerzy Wałga, ponadto prezesi i członkowie Kół Terenowych Macierzy.

 • Pod_Wa┼ek─u,2017._003.jpg

  75 Rocznica Zbrodni hitlerowskich "Pod Wałką"

  20 marca 2016 r. w Uroczystym Apelu poświęconym 24 żołnierzom ZWZ AK zamordowanym pod Wałką w Cieszynie, wzięli udział przedstawiciele władz miejskich,  władz powiatowych, młodzież szkolna oraz licznie zebrani mieszkańcy Cieszyna. Macierz Ziemi Cieszyńskiej reprezentowali członkowie Zarządu Głównego MZC, prezesi oraz członkowie Kół Terenowych Macierzy. Wystawiony został sztandar Macierzy a w poczcie stanęła młodzież z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. W 75 rocznicę upamiętniającą tę straszliwą zbrodnię Zarząd Główny MZC złożył bukiet biało-czerwonych kwiatów.

 • W_Mac,zebr.8.III.17._010.jpg

  Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 1

  W dniu 8 marca odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 1 "Centrum" w Cieszynie. W porządku zebrania były wybory uzupełniające do Zarządu Koła ( w związku z wakatem po śp. Edwardzie Matuszku) . Została wybrana kol. Elżbieta Holeksa, której została powierzona funkcja wiceprezesa koła. Zebraniu przewodniczyła i prowadziła kol. Jadwiga Wąsowicz.

   

 • S.M.Zebrzyd.18.I.17._036.jpg

  Spotkanie Noworoczne

  W spotkaniu Noworocznym MZC w Zebrzydowicach uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Cieszyńskiego, Prezesi Macierzy Szkolnej i PZKO w RC, członkowie  Zarządu Głównego Macierzy z Panią Prezes Martą Kawulok oraz Prezesi Kół Terenowych Macierzy.

 • Konc.Now.2017._1.jpg

  Koncert Noworoczny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  Koncert Noworoczny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej odbył się w dniu 7 stycznia 2017 roku w teatrze cieszyńskim - wykonawcy: Edyta Krzemień - sopran, Damian Aleksander - tenor, Sławomir Chrzanowski - dyrygent i prowadzący oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej.
  Dochód z koncertu przeznaczony został na Fundusz Stypendialny, utworzony przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

 • jubileusz_90_lecia_macierzy_ziemi_cieszynskiej_w_strumieniu_001.jpg

  Jubileusz 90 lecia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Strumieniu

  Jubileusz 90 lecia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Strumieniu 25.11.2015 Na uroczystości promowano książkę "Dzieje strumieńskiej Macierzy w latach 1926 - 2016 Publikacje przygotowali : Anastazja Żur, Barbara Żerdka, Wojciech Kiełkowski i Adam Gawron. Spotkanie jubileuszowe prowadziła prezes Anastazja Żur.

  Strumień na macierzowym szlaku pojawił się 19 grudnia 1926 r. z inicjatywy nauczyciela miejscowej szkoły Józefa Pustówki. Na pierwszym zebraniu założycielskim zapisało się do Macierzy Szkolnej około 100 członków. W pierwszych latach istnienia strumieńska Macierz realizowała działalność kulturalną...

 • 11.listop.2016.Teatr_064.jpg

  LAURY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 2016 WRĘCZONE!

  Laur Srebrnej Cieszynianki to największe wyróżnienie w naszym regionie. Otrzymują go osoby, które poprzez swoje działania na rzecz szeroko rozumianej kultury na Śląsku Cieszyńskim przyczyniły się do promocji naszej ziemi.

  W kręgu osób wyróżnionych Srebrną Cieszynianką znaleźli się w tym roku: Marta Kawulok - Prezes ZG MZC oraz Władysława Magiera Prezes Koła MZC nr 4 w Cieszynie.

 • 11.listop.2016._017[1].jpg

  98. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

  11 listopada 2016 roku delegacja Zarządu Głównego MZC uczestniczyła w obchodach odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • Styp.Macierzy_2016._002.jpg

  XIV edycja stypendiów przyznanych przez Radę Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego

  30 października br. odbyła się XIV edycja stypendiów przyznanych przez Radę Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego działąjącą przy ZG MZC. Wyróżnienia zostały przyznane w następujących kategoriach: Stypendia macierzowe dla uczniów klas maturalnych, Stypendia macierzowe dla studentów I roku, Stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta, Stypendium Pomostowe "Dyplom z marzeń" oraz Nagroda specjalna.

 • 1[2].jpg

  VI Złaz Górski Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  W minioną sobotę 10 września na Kamiennym odbył się VI Złaz Górski Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. im. Władysława Orszulika, w którym udział wzięli członkowie i sympatycy Macierzy.

 • _¦r_-d_eo_Olzy,_9.IX.16._050.jpg

  Wycieczka "Do źródeł Olzy"

  Jak co roku 9 września odbyła się wycieczka "Do źródeł Olzy". Organizatorem tej wycieczki był Pan Władysław Kristen członek Koła nr 1 w Cieszynie i zarazem prezes Koła PZKO w Czeskim Cieszynie. W wycieczce uczestniczył Starosta Powiatu Cieszyńskiego Pan Janusz Król. Tym razem posadziliśmy przy źródełku drzewko, przy którym umieścimy tabliczkę z opisem, że zostało ono posadzone przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Tradycyjnie odśpiewaliśmy w całości pieśń "Płyniesz Olzo".

 • obchody_77_rocznicy_wybuchu_ii_wojny_swiatowej_i_001.jpg

  Uroczystości związane z 77 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej

  Na uroczystości upamiętniającej 77. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej nie zabrakło włodarzy Miasta, Starostwa, Służb Mundurowych oraz organizacji kombatanckich Cieszyna i powiatu cieszyńskiego.

  Wystawiony był sztandar Macierzy Ziemi Cieszyńskiej a w poczcie stanęli uczniowie ZSEG w Cieszynie, zostały złożone kwiaty pod tablicami pamiątkowymi. Zarząd Główny reprezentowały prezes M. Kawulok i sekretarz A. Czajkowska.

 • _¬ywoc.6.VIII.16._021.jpg

  Żywocice na Zaolziu

  W dniu 6 sierpnia odbyła się uroczystość rocznicowo - wspomnieniowa w Żywocicach na Zaolziu. Z ramienia Zarządu Głównego MZC uczestniczył w tej uroczystości wiceprezes Bronisław Brudny, a także członek Koła nr1 w Cieszynie p. Edward Figna.

 • Strumie_a,8.VI16._025.jpg

  Wycieczka do Strumienia

  Koło MZC nr 1 w Cieszynie było organizatorem wycieczki do Strumienia. Macierzowców przywitała Pani Burmistrz Anna Grygierek i pokazała wystawy ekspozycyjne w budynku ratusza. Zostaliśmy oprowadzeni i zapoznani z działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Odwiedziliśmy park zdrojowy ze znaną fontanną solankową. Wycieczka była bardzo ciekawa i udana!

 • 3-maj_1016._014.jpg

  Uroczystości 3- Maja 2016 w Cieszynie

  Delegacja Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej uczestniczyła w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Cieszynie.  Z ramienia Zarządu Głównego w obchodach uczestniczyli: pani Prezes ZG MZC Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny, wicepreces Karol Franek, członek Zarządu Głównego Jerzy Wałga, ponadto prezesi i członkowie Kół Terenowych Macierzy.

   

 • W.Z.D.Macierzy_2016._033[1].jpg

  Wyróżnienia MZC przyznane!

  Walny Zjazd Delegatów MZC w dniu 21.05 2016 r. podjął uchwałę w sprawie nadania Godności Członka Honorowego Macierzy następującym Macierzowcom:
  p. Franciszkowi Dyrdzie Koło MZC we Wrocławiu
  p. dr hab. Wiesławowi Karecie Koło MZC w Krakowie
  p. Tadeuszowi Kojzarowi Koło MZC w Krakowie
  p. Janowi Palarczykowi Koło MZC Cieszyn- Mnisztwo
  p. Eugeniuszowi Raabe Koło MZC nr 2 Cieszyn " Mały Jaworowy"

  Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przyznał Medal Pawła Stalmacha...

 • W.Z.D.Macierzy_2016._050.jpg

  Walne Zebranie Członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  W dniu 21.05 2016 r. w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznej w Cieszynie odbyło się Walne Zebranie Członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Na uroczystości byli obecni zacni goście a wśród nich: Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura, Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Danuta Kożusznik, Prezes Macierzy Szkolnej w RC Andrzej Russ i Honorowy Prezes Macierzy Szkolnej w RC Jan Branny, Prezes Koła PZKO w Czeskim Cieszynie Władysław Kristen.
  Walny Zjazd Delegatów udzielił Zarządowi Głównemu MZC absolutorium za rok 2015, a także uchwalił nowy Statut Towarzystwa.

 • 2[1].jpg

  70. urodziny cieszyńskiej Biblioteki

  Już od 70 lat jest z cieszyniakami. Biblioteka Miejska w Cieszynie obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia. Z tej okazji zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Jednak jak na 70-tkę przystało obchody jubileuszu rozpoczęły się od hucznej uroczystości na których nie mogło zabraknąć członków Zarządu MZC. Gości przywitała Izabela Kula Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie - członkini Koła MZC nr 2 "Mały Jaworowy". Szefowa instytucji przedstawiła gościom historię cieszyńskiej Biblioteki, zaś o dziejach siedziby opowiedział historyk Mariusz Makowski.

 • Nydek,4.IV.16._022.jpg

  Sto lat dla Anieli Kupiec

  Przedstawiciele Zarządu Głównego MZC - prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny oraz pan Edward Figna - czlonek Koła nr1 "Centrum" w Cieszynie w dniu czwartego kwietnia, złożyli wizytę pani Anieli Kupiec, 96 – letniej znanej poetce i gawędziarce, mieszkającej w Nydku na Zaolziu. Okazją do tych miłych odwiedzin były urodziny p. Anieli. Przedstawiciele ZG MZC złożyli Jubilatce życzenia oraz uhonorowali i wręczyli Medal Pawła Stalmacha , któryzostał  przyznany Jej decyzją Zarządu Głównego MZC w dniu 07 marca br.  W spotkaniu z Jubilatką uczestniczyli także  członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów na Zaolziu, w Bielsku- Białej, Cieszynie i w Strumieniu, a także przedstawiciele mediów polskich, Głosu Ludu i TV z Ostrawy.

 • W_Macierzy,9.III.16._001.jpg

  Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła nr 1 "Centrum"

  09 marca br. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła nr 1 "Centrum" w Cieszynie na którym podsumowano działałność w mijającej kadencji oraz wybrano nowe władze Koła. Prezesem Koła został ponownie wybrany pan Bronisław Brudny. Przyjęto także nowy program działania. W zebraniu uczestniczyła Pani Prezes ZG MZC Marta Kawulok, która w imieniu Zarządu Głównego MZC złożyła gratulacje koledze Bronisławowi Brudnemu i nowo wybranemu Zarządowi Koła. Jednocześnie życzyła dalszej owocnej działalności i sukcesów na niwie macierzowej.

 • DSC_0151.JPG

  Uroczysty Apel "Pod Wałką "

  20 marca 2016 r. w Uroczystym Apelu poświęconym 24 żołnierzom ZWZ AK zamordowanym pod Wałką w Cieszynie, wzięli udział przedstawiciele władz miejskich z Burmistrzem Miasta Cieszyna panem Ryszardem Macurą,  władz powiatowych z Starostą Januszem Królem, młodzież szkolna oraz licznie zebrani mieszkańcy Cieszyna. Macierz Ziemi Cieszyńskiej reprezentował wiceprezes Zarządu Głównego MZC Bronisław Brudny, prezesi oraz członkowie Kół Terenowych Macierzy. Został wystawiony Sztandar Macierzy. Pod pomnikiem upamiętniającym tę straszliwą zbrodnię, w imieniu Zarządu Głównego MZC, bukiet biało-czerwonych kwiatów złożył wiceprezes Bronisław Brudny.

 • Strumie_a,28.I.16._032.jpg

  Spotkanie Noworoczne

  28 stycznia 2016 odbyło się spotkanie Noworoczne MZC w Strumieniu na którym uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Cieszyńskiego ze starostą Januszem Królem, władze Strumienia z panią  Burmistrz Anną Grygierek, Prezesi Macierzy Szkolnej i PZKO w RC, członkowie  Zarządu Głównego Macierzy z Panią Prezes Martą Kawulok, Prezesi Kół Terenowych Macierzy...

 • Konc.Now.9.I.16._052.jpg

  Koncert Noworoczny 2016

  W dniu 9 stycznia 2016 r. w teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbył się Koncert Noworoczny.  Dochód z koncertu został przeznaczony na Fundusz Stypendialny, utworzony przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

  Więcej o działalności Funduszu Stypendialnego.

 • 11.XI.2015.Teatr_063.jpg

  Laury Cieszynianki 2015

  Jak co roku w narodowe święto 11 listopada, w cieszyńskim teatrze odbyła się uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej. Podczas spotkania uhonorowano zasłużone osoby dla naszej ziemi.

  Honorową Złotą Cieszyniankę otrzymał członek Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Pan Jerzy Wałga.

 • Cieszyn,11_listop.15._012.jpg

  97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

  11 Listopada 2015 roku delegacja Zarządu Głównego MZC uczestniczyła w obchodach odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • Styp.Macierzy,2015._017.jpg

  Po raz czternasty wręczono "stypendia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej"

  Uroczystość odbyła się w niedzielne popołudnie, 18 października, w sali konferencyjnej na Zamku w Cieszynie. Wzięli w niej udział zaproszeni goście,  fundatorzy stypendiów, stypendyści i ich rodzice, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Zarządu Głównego MZC i Rady Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego.
  Prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i przewodnicząca Rady Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego Marta Kawulok, poinformowała, źe w edycji 2015/2016 przyznanych...

 • 100_1458[1].jpg

  Złaz Górski 2015

  W dniu 12 września 2015 roku odbył się V Złaz Górski Macierzy Ziemi Cieszyńskiej im. Władysława Orszulika z metą przy chacie na Kamiennym w Wiśle.

  Zapraszamy na kolejny Złaz w przyszłym roku!!

 • 1_wrzes.2015._001.jpg

  Obchody 76. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

  1 września 2014 r.w Cieszynie odbyły się obchody 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Delegacja Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w składzie  Marta Kawulok - Prezes ZG MZC, Regina Kapała - Członek ZG MZC, Krzysztof Herok - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZG MZC oraz Andrzej Russ prezes Macierzy Szkolnej w RC złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową.

 • U_Milerskich,21.VIII.15._014.jpg

  Wręczenie dyplomu godności Członka Honorowego Macierzy

  W dniu 21 sierpnia 2015 roku członkowie ZG MZC byli z wizytą w domu u Pani Wandy Milerskiej w związku z wręczeniem jej dyplomu godności Członka Honorowego Macierzy. Delegacja MZC została przyjęta z niezwykłą gościnnością.

 • WZD_Macierzy,13.VI.15._077.jpg

  130-lecie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

  Macierz Ziemi Cieszyńskiej świętuje jubileusz swojego 130-lecia. Z tej okazji w sobotę 13 czerwca w Domu Narodowym w Cieszynie odbyła się uroczystość, podczas której nie zabrakło okolicznościowych przemówień oraz wręczenia wyróżnień.

 • Mac.D¦Obow.13.V.15._007.jpg

  Wycieczka Koła nr 1

  Fotorelacja z wycieczki do Dębowca zorganizowanej przez Koło MZC nr 1 z Cieszyna.

  To kolejne z cyklu spotkań członków i przyjaciół Koła nr 1.

 • 3-maj_2015._005.jpg

  Święto Konstytucji 3 Maja

  Delegacja Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej uczestniczyła w obchodach Konstytucji 3 Maja w Cieszynie.

 • drogomysl.jpg

  Skarby mieszkańców Drogomyśla

  W dniu 01 kwietnia br. w galerii Strumieńskiego Ratusza zostało zorganizowane spotkanie na którym zaprezentowano twórczość i rękodzieło mieszkańców Drogomyśla w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego MZC.

 • 150.jpg

  105-lecie Oddziału PTT-PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie

  W dniu 11 kwietnia w  sali widowiskowej Domu Narodowego odbyła się uroczystość z okazji 105-lecia Oddziału PTT-PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. Spotkali się działacze turystyczni i członkowie tej zasłużonej organizacji. Nie zabrakło przedstawicieli Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

 • PodWalka,20.III.15._012.jpg

  Uroczysty Apel "Pod Wałką "

  Delegacja Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej uczestniczyła w dniu 20 marca 2015r. w Uroczystym Apelu "Pod Wałką " ku czci pomordowanym przez hitlerowców 24 żołnierzy ZWZ AK.

 • 3.jpg

  Kulig Koła nr 2 "Mały Jaworowy"

  W dniu 31 stycznia 2015r. odbył się kulig Koła nr 2 ,,Mały Jaworowy" Macierzy Ziemi Cieszyńskiej na trasie Kubalonka - Stecówka.

  To kolejne z cyklu spotkań członków i przyjaciół Koła nr 2.

 • IMG_1483.jpg

  Spotkanie Noworoczne w Zebrzydowicach

  26 stycznia 2015 roku, dzięki uprzejmości Pani dyr GOK – Małgorzacie Guz, na sali widowiskowej w Zebrzydowicach, odbyło się „Spotkanie Noworoczne”, zorganizowane przez Zarząd Główny MZC, GOK, oraz koło MZC w Zebrzydowicach.

 • 2014 rok

 • 2013 rok

 • 2012 rok

 • 2011 rok

 • 2010 rok

Facebook
MZCnew version 11