WALNY ZJAZD DELEGATÓW MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 2018

WYDARZENIA W MACIERZY » WALNY ZJAZD DELEGATÓW MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 2018

Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

 

W Auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie odbył się Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Wydarzenie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań, nagrodzenia szczególnie zasłużonych działaczy oraz wyboru kandydatów do nowego Zarządu Głównego Macierzy.

 

W Walnym Zjeździe Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej uczestniczyli przedstawiciele kół terenowych, Zarząd Główny i zaproszeni goście wśród nich m.in. Ryszard Macura, Burmistrz Cieszyna, Grzegorz Konieczny, Radny Powiatu Cieszyńskiego, Andrzej Russ - Prezes  Honorowy Macierzy Szkolnej w RC, Danuta Kożusznik, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Władysław Kristen – prezes Koła PZKO w Czeskim Cieszynie.

 

Wydarzenie było okazją do Nadania Godności Członka Honorowego Macierzy. Zgodnie z uchwałą ten tytuł otrzymali:

p. Alojzy Gawron - Koło MZC w Strumieniu

p. dr Tadeusz Kania- Koło MZC nr 1 " Centrum" w Cieszynie

p. Eugeniusz  Lorek - Koło MZC nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie

 

Kolejnym punktem obrad było wręczenie Medalu Pawła Stalmacha następującym osobom:

 

p. Janinie Gajdzie - Koło MZC w Warszawie

p. Reginie Kapale - Koło MZC nr 3 przy ZSE -G w Cieszynie

p. Zdzisławie Mielczarskiej - Koło MZC nr 1 " Centrum" w Cieszynie

p. Leszkowi Pindurowi - Koło MZC nr 3 przy ZSE -G w Cieszynie

 

Następnie wręczono Złote Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Otrzymali je następujący działacze:

 

p. Paweł Berek - Koło MZC w Warszawie

p. Aleksandra Czajkowska - Koło MZC nr 3 w Cieszynie

p. Stefania Jarczyk - Koło MZC Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie

p. Maria Król - Koło MZC w Krakowie

p. Władysława Magiera - Koło MZC nr 4 w Cieszynie

p. Stefania Pacewicz - Koło MZC w Krakowie

p. Barbara Płusa - Koło MZC nr 3 w Cieszynie

p. Irena Sembol - Koło MZC Cieszyn- Mnisztwo

p. Czesław Stuchlik - Koło MZC nr 1"Centrum" w Cieszynie

p. Maria Sznapka - Koło MZC Cieszyn- Mnisztwo

p. Krzysztof Wójtowicz - Koło MZC w Strumieniu

p. Henryk Żabicki - Koło MZC nr 1"Centrum" w Cieszynie

 

Kolejnym wręczonym wyróżnieniem były "Akty Uznania". Otrzymali je:

 

p. Stanisław Achremczyk - Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie 

p. Andrzj Barzyk - Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie     

p. Lucyna Bińczyk - Koło MZC nr 6 "U Zduna " w Cieszynie

p. Anna i Jacek Bizoń - Koło MZC nr 6 "U Zduna " w Cieszynie

p. Irena Blobel - Koło MZC w Strumieniu

p. Krzysztof Ciemała - Koło MZC nr 6 " U Zduna " w Cieszynie

p. Stanisław Cebulak - Koło MZC w Grodźcu

p. Jerzy Piotr Frankowski - Koło MZC w Warszawie

p. Janina Gazda - Koło MZC w Grodźcu

p. Bożena Gładysz – Malik - Koło MZC w Strumieniu

p. Beata Greń - Koło MZC w Strumieniu

p. Piotr Grygierczyk - Koło MZC w Warszawie

p. Edward Krysta - Koło MZC w Grodźcu

p. Bogusław Moczała - Koło MZC w Grodźcu          

p. Krystyna Nowak - Koło MZC w Strumieniu

p. Gertruda Obracaj - Koło MZC w Strumieniu       

p. Maria Pieczora - Koło MZC w Grodźcu

p. Jolanta Płonka - Koło MZC nr 6 w Cieszynie

p. Maria Rusin - Koło MZC w Strumieniu

p. Kazimierz Starzyk - Koło MZC w Warszawie

p. Zdzisława Szostok - Koło MZC w Grodźcu

p. Łucja Kajstura Wałek i Klaudiusz Wałek - Koło MZC nr 6 w Cieszynie

p. Marek Węglorz - Koło MZC w Gliwicach

Akademicki Chór im. prof. W. Wawrzyczka- Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie         

 

 

               Po wręczeniu wyróżnień i odznak Prezes Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Marta Kawulok  uhonorowała  zacnych Macierzowców – Członków Honorowych Macierzy, którzy obchodzą w bieżącym roku jubileusze. Wyróżnieni zostali:

              

p. Teresa Waszut        80 lat

p. Alojzy Gawron         85 lat

p. Karol Kajzer             85 lat

p. Wanda Milerska     90 lat

 

               Wyrazy wdzięczności, kwiaty oraz list gratulacyjny od Zarządu Głównego MZC, za bardzo aktywną działalność i pracę   na rzecz Macierzy, wieloletnie pełnienie funkcji Prezesa Koła w Zebrzydowicach,  Prezes Marta Kawulok przekazała również  na ręce Pani  Heleny Bartoszek  w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Koła.

 

Następnie Prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej p. Marta Kawulok przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego MZC za rok 2017. Następnie  przedstawiła Plan Pracy Zarządu Głównego MZC na rok 2018. Uchwałą przyjęto sprawozdanie i udzielono absolutorium Zarządowi Głównemu.

 

W 2018 roku upływa również termin kadencji wszystkich organów stowarzyszenia, dlatego delegaci dokonali wyboru kandydatów do władz stowarzyszenia, spośród których zostaną wybrani poszczególni członkowie organów władz stowarzyszenia.

 

 

1. Kandydaci do Zarządu Głównego:

Bańczyk Natalia

Pindur Leszek 

Brudny Bronisław

Sajdok – Żyła Halina

Czajkowska Aleksandra

Skrzyżala Irena

Franek Henryk

Tomecka Grażyna

Kapała Regina

Tomiczek Cezary

Kawulok Marta

Wąsowicz Jadwiga

Król Józef

Wyleżuch Zdzisław

Magiera Władysława

Skóra Jolanta

Skowron Urszula

 

Delegaci jednogłośnie poparli kandydatury osób do Zarządu Głównego MZC

 

2. Kandydaci do Głównej Komisji Rewizyjnej

Bałandziuk Lucyna

Karasińska Małgorzata

Tarnawa – Marczak Jadwiga

Wałga Jerzy

Radziszewska Krystyna

Delegaci jednogłośnie poparli kandydatury osób do GKR

 

3. Kandydaci do  Sądu Koleżeńskiego

Czupryna Mateusz

Franek Karol

Gańczarczyk Leszek

Koczoń Genowefa

Sznapka Maria

Delegaci jednogłośnie poparli kandydatury osób do Sądu Koleżeńskiego

 

Facebook
MZCnew version 11