Walne Zebranie Członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

WYDARZENIA W MACIERZY » Walne Zebranie Członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

W dniu 27.05 2017 r. w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznej w Cieszynie odbyło się Walne Zebranie Członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Na uroczystości byli obecni zacni goście a wśród nich: Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura, radna Rady Powiatu Cieszyńskiego Liliana Salachna-Brzoza, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Danuta Kożusznik, Prezes Macierzy Szkolnej w RC Tadeusz Smugała  i Honorowi Prezesi Macierzy Szkolnej w RC Jan Branny oraz Andrzej Russ, Członek Zarządu Głównego PZKO w RC Anna Piszkiewicz, Prezes Koła PZKO w Czeskim Cieszynie Władysław Kristen.
Walny Zjazd Delegatów udzielił Zarządowi Głównemu MZC absolutorium za rok 2016.

Facebook
MZCnew version 11