Uroczysty Apel "Pod Wałką "

WYDARZENIA W MACIERZY » Uroczysty Apel "Pod Wałką "

20 marca 2016 r. w Uroczystym Apelu poświęconym 24 żołnierzom ZWZ AK zamordowanym pod Wałką w Cieszynie, wzięli udział przedstawiciele władz miejskich z Burmistrzem Miasta Cieszyna panem Ryszardem Macurą,  władz powiatowych z Starostą Januszem Królem, młodzież szkolna oraz licznie zebrani mieszkańcy Cieszyna. Macierz Ziemi Cieszyńskiej reprezentował wiceprezes Zarządu Głównego MZC Bronisław Brudny, prezesi oraz członkowie Kół Terenowych Macierzy. Został wystawiony Sztandar Macierzy. Pod pomnikiem upamiętniającym tę straszliwą zbrodnię, w imieniu Zarządu Głównego MZC, bukiet biało-czerwonych kwiatów złożył wiceprezes Bronisław Brudny.

Facebook
MZCnew version 11