Skarby mieszkańców Drogomyśla

WYDARZENIA W MACIERZY » Skarby mieszkańców Drogomyśla

Drogomyśl w gminie Strumień pochwalić się może dużą rzeszą artystów. Ich prace można oglądać w strumieńskiej galerii "Pod Ratuszem".
W dniu 01 kwietnia br. w galerii Strumieńskiego Ratusza zostało zorganizowane spotkanie na którym zaprezentowano twórczość i rękodzieło mieszkańców Drogomyśla w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego MZC - Pani Prezes Marta Kawulok oraz Pan Wiceprezes Bronisław Brudny
.
Jednym z organizatorów tego spotkania było Koło MZC w Drogomyślu, którego prezesem jest Pan Jan Szeruda. Wśród twórców wystąpiła żona Pana Prezesa, która recytowała swoje wiersze. 

Gratulujemy Zarządowi Koła Macierzy w Drogomyślu pięknej inicjatywy i wspaniałej organizacji spotkania!

 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w artykule na stronie internetowej ox.pl

Facebook
MZCnew version 11