Nadanie Godności Członka Honorowego Macierzy, wręczenie Medali Pawła Stalmacha i Złotych Odznak MZC - 2018 rok

WYDARZENIA W MACIERZY » Nadanie Godności Członka Honorowego Macierzy, wręczenie Medali Pawła Stalmacha i Złotych Odznak MZC - 2018 rok


Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej był okazją do nagrodzenia szczególnie zasłużonych działaczy Macierzy.


Nadanie najwyższej godności w Stowarzyszeniu, jaką jest "Godność Członka Honorowego Macierzy" przyznano następującym osobą:
p. Alojzemu Gawronowi - Koło MZC w Strumieniu
p. dr Tadeuszowi Kani - Koło MZC nr 1 " Centrum" w Cieszynie
p. Eugeniuszowi  Lorkowi - Koło MZC nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie

Dyplomy potwierdzające przyznanie "Godności Członka Honorowego Macierzy" wręczyła pani prezes Marta Kawulok w towarzystwie Przewodniczących obrad. W imieniu wyróżnionych słowa podziękowania do uczestników Zjazdu skierował dr Tadeusz Kania.
    
Przyznano Medal Pawła Stalmacha następującym osobom:

p. Janinie Gajdzie - Koło MZC w Warszawie
p. Reginie Kapale - Koło MZC nr 3 przy ZSE -G w Cieszynie
p. Zdzisławie Mielczarskie - Koło MZC nr 1 " Centrum" w Cieszynie
p. Leszkowi Pindurowi - Koło MZC nr 3 przy ZSE -G w Cieszynie

Medale wręczyła  pani Prezes Zarządu Głównego w towarzystwie Przewodniczących obrad.

Przyznano Złote Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej następującym osobom:

p. Paweł Berek - Kolo MZC w Warszawie
p. Aleksandra Czajkowska - Koło MZC nr 3 w Cieszynie
p. Stefania Jarczyk - Koło MZC Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie
p. Maria Król - Kolo MZC w Krakowie
p. Władysława Magiera - Kolo MZC nr 4 w Cieszynie
p. Stefania Pacewicz - Kolo MZC w Krakowie
p. Barbara Płusa - Koło MZC nr 3 w Cieszynie
p. Irena Sembol - Koło MZC Cieszyn- Mnisztwo
p. Czesław Stuchlik - Koło MZC nr 1"Centrum" w Cieszynie
p. Maria Sznapka - Koło MZC Cieszyn- Mnisztwo
p. Krzysztof Wójtowicz - Kolo MZC w Strumieniu
p. Henryk Żabicki - Kolo MZC nr 1"Centrum" w Cieszynie


Złote  Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wręczyła  pani Prezes Zarządu Głównego w towarzystwie Przewodniczących Obrad.
 
Kolejnym przyznanym wyróżnieniem były "Akty Uznania". Uhonorowani tym wyróżnieniem zostali:

p. Stanisław Achremczyk - Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie
p. Andrzj Barzyk - Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie
p. Lucyna Bińczyk - Koło MZC nr 6 "U Zduna " w Cieszynie
p. Anna i Jacek Bizoń - Koło MZC nr 6 "U Zduna " w Cieszynie
p. Irena Blobel - Koło MZC w Strumieniu
p. Krzysztof Ciemała - Koło MZC nr 6 " U Zduna " w Cieszynie
p. Stanisław Cebulak - Koło MZC w Grodźcu
p. Jerzy Piotr Frankowski - Koło MZC w Warszawie
p. Janina Gazda - Koło MZC w Grodźcu
p. Bożena Gładysz – Malik - Koło MZC w Strumieniu
p. Beata Greń - Koło MZC w Strumieniu
p. Piotr Grygierczyk - Koło MZC w Warszawie
p. Edward Krysta - Koło MZC w Grodźcu
p. Bogusław Moczała - Koło MZC w Grodźcu    
p. Krystyna Nowak - Koło MZC w Strumieniu
p. Gertruda Obracaj - Koło MZC w Strumieniu    
p. Maria Pieczora - Koło MZC w Grodźcu
p. Jolanta Płonka - Koło MZC nr 6 w Cieszynie
p. Maria Rusin - Koło MZC w Strumieniu
p. Kazimierz Starzyk - Koło MZC w Warszawie
p. Zdzisława Szostok - Koło MZC w Grodźcu
p. Łucja Kajstura Wałeki Klaudiusz Wałek - Koło MZC nr 6 w Cieszynie
p. Marek Węglorz - Koło MZC w Gliwicach
Akademicki Chór im. prof.W. Wawrzyczka - Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie    

Ponadto w 2018 roku swoje zacne jubileusze obchodzili Członkowie Honorowi Macierzy:

p. Teresa Waszut    80 lat
p. Alojzy Gawron    85 lat
p. Karol Kajzer    85 lat
p. Wanda Milerska     90 lat

Pani Prezes Marta Kawulok odczytała listy gratulacyjne adresowane do Jubilatów oraz wręczyła upominki i kwiaty. Grono Jubilatów reprezentowała p. Teresa Waszut, która bezpośrednio odebrała upominek, kwiaty i życzenia. Pozostali Jubilaci ze względów zdrowotnych nie uczestniczyli w Zjeździe, dlatego Pani Prezes poprosiła o wręczenie upominków  Prezesów Kół, których członkami są Jubilaci.Obecna Jubilatka p. Teresa Waszut wzruszona podziękowała za życzenia.

 

WZD był również okazją do złożenia wyrazów wdzięczności, kwiatów oraz listu gratulacyjnego od Zarządu Głównego MZC, za bardzo aktywną działalność i pracę na rzecz Macierzy, wieloletnie pełnienie funkcji Prezesa Koła w Zebrzydowicach, Prezes Marta Kawulok przekazała  na ręce Pani  Heleny Bartoszek w związku z Jej rezygnacją z funkcji Prezesa Koła.

 

Facebook
MZCnew version 11