Marta Kawulok

PREZESI MZC »  Marta Kawulok

Kawulok Marta ur. 03 stycznia 1956 r. w Cieszynie. W latach 1978 – 2009 nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

W 1990 roku powierzono jej funkcję wicedyrektora tej szkoły a od 1991 roku, po wygraniu konkursu, objęła funkcję dyrektora szkoły, którą pełniła do 2006 roku, tj. do przejścia na emeryturę. Dzięki jej staraniom szkoła rozwijała się będąc zawsze wizytówką naszego Miasta, a młodzież ucząca się w niej świadoma była cieszyńskich korzeni i wynikających z tego obowiązków. Uczestnicząc w wielu konkursach wychowankowie jej odnosili sukcesy na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym przynosząc chlubę Ziemi Cieszyńskiej. Z inicjatywy Marty Kawulok szkoła jej nawiązała współprace z 30 szkołami zrzeszonymi w Klubie Szkół Handlowych z siedzibą Zarządu w Bydgoszczy, a także ze szkołami w Czechach, Słowacji i Francji. Młodzieży i delegacjom tych szkół wielokrotnie prezentowane były uroki naszej Ziemi Cieszyńskiej. Promocja Cieszyna była zaszczytem uczniów odwiedzających w ramach praktyk takie kraje jak: Francja, Słowacja, Czechy.

Marta Kawulok w uznaniu tych osiągnięć była wielokrotnie nagradzana przez władze państwowe, oświatowe i powiatowe. Otrzymała miedzy innymi: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, Nagrodę Kuratora Oświaty, Złoty Medal Fundacji Liceów Handlowo Kupieckich , oraz wielokrotnie Nagrody Starosty Powiatu Cieszyńskiego. Ponadto otrzymała w 2006r. Nagrodę im. św. Melchiora Grodzieckiego a w 2016 roku Laur Srebrnej Cieszynianki.

Od początku swej pracy w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych była członkiem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i nadal aktywnie uczestniczy w działalności tego stowarzyszenia. W latach 2006 – 2010 pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego MZC zajmując się współpracą ze szkołami i propagowaniem wiedzy o regionie i jego tradycjach.  W 2006 roku za zasługi i całokształt pracy na rzecz MZC otrzymała najwyższe wyróżnienie tj. Godność Honorowego Członka MZC. Ponadto w latach 1996-2016 przynależała do Stowarzyszenia "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra" przy czym od 2006 roku była w Zarządzie Stowarzyszenia jako członek a od 2014 pełniła funkcję wiceprezes zarządu.

W 1994 roku, wysunięta przez Stowarzyszenia Katolickie rozpoczęła pracę radnej w  Radzie Miejskiej Cieszyna. Dzięki poparciu i zaufaniu wyborców pracę radnej kontynuowała w kadencjach:  1998 r., 2002 r., 2006r. i w 2010r.  W pięciu kadencjach pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Brała udział w pracach Komisji Rozwoju Gospodarki i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej.
W swojej pracy samorządowej wspierała działania na rzecz oświaty, kultury, ochrony środowiska, pomocy osobom niepełnosprawnym i będącym w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

 

 

Facebook
MZCnew version 11