Laur Ziemi Cieszyńskiej

WYDARZENIA W MACIERZY » Laur Ziemi Cieszyńskiej

Tegorocznym zdobywcą Lauru "Srebrnej Cieszynianki" został Eugeniusz Raabe, znany w Cieszynie z działalności na niwie kultury i samorządności. Wybór ten nie powinien nikogo dziwić – w ciągu wielu lat swej działalności pan Raabe w szczególny sposób zasłużył się dla społeczności.

Eugeniusz Raabe jest znany w Cieszynie z działalności na niwie kultury i samorządności. Urodził się 2 marca 1944 roku w Dolnych Błędowicach na Zaolziu, skąd pochodziła Jego mama. Od 1946r. mieszkał z rodzicami w Świętochłowicach na Górnym Śląsku (ojciec był proboszczem tamtejszej Parafii Ewang.-Augsburskiej). Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. Następnie ukończył studia prawnicze na UJ w Krakowie, specjalizując się w prawie karnym i penitencjarnym. Zawsze powtarzał, że chce wrócić w rodzinne strony, osiąść w cieszyńskim i móc odwiedzać najbliższą rodzinę zza Olzy. W 1970 roku podjął pracę w Cieszyńskim Zakładzie Karnym, najpierw jako wychowawca, a następnie Kierownik Działu Penitencjarnego. Od roku 2000 jest emerytem. Z Cieszynem związany jest więc od prawie 50 lat, a z Ziemią Cieszyńską od urodzenia. Jest żonaty, ojciec dwóch dorosłych córek, a obecnie już szczęśliwy dziadek dwojga wnucząt.

Aktywność Laureata widoczna jest we wszystkich formach życia środowiskowego. Przez 4 kadencje był radnym Rady Miejskiej Cieszyna, uczestniczył głównie w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W różnych okresach był Przewodniczącym Komisji Statutowej, jak również członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia i Patologii Społecznej. Przyczynił sie w znacznym stopniu do podpisania umowy partnerskiej z Miastem Puck. Przez 20 lat udzielał się w samorządzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieszynianka", będąc przez jedną kadencję członkiem Rady Nadzorczej, a przez 4 kadencje Przewodniczącym Rady Osiedla "Podgórze". W tym okresie zorganizował i prowadził 13 edycji imprezy "Bawimy się na Podgórzu" z udziałem gwiazd estrady krajowej i zagranicznej, m.in. Ewy Farny, Noemi Bocek oraz laureatów Cieszyńskiej Ligii Talentów, znanych zespołów folklorystycznych. Sam laureat również występował, do dziś wspominane są jego interpretacje przebojów Elvisa Presleya, Krzysztofa Krawczyka, czy Mieczysława Fogga.

Szczególnie owocna jest jego działalność w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, której członkiem jest od 1994 roku. Początkowo był członkiem Koła nr 1 w Cieszynie, a w nim Komisji Rewizyjnej, najpierw jako członek, a później jako Przewodniczący. Następnie przeniósł się do Koła nr 2 "Mały Jaworowy", gdzie od 2008 roku pelni funkcję Prezesa. Koło nr 2 jest od 5 lat najliczniejszym Kołem Macierzy (skupia około 150 członków). Jest pomysłodawcą, organizatorem i realizatorem wielu imprez, spotkań, prelekcji, wycieczek które mają na celu poznanie regionu Zaolzia, Górnego Śląska, a także atrakcyjnych zakątków Czech i Słowacji. Utworzył i prowadzi Dyskusyjny Klub Propozycji "Podgórze", do którego zaprasza znane osoby z różnych dziedzin.

Na podkreślenie zasługują również m.in. udział w pracach Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Legionistów Śląskich i przyczynienie się do odsłonięcia go w 2008 roku, zorganizowanie trzech koncertów pt." Artyści z obydwu stron Olzy dla ratowania organów Kościoła Jezusowego w Cieszynie”. Laureat otrzymał za działalność społeczną i zawodową wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi i Odznakę za Zasługi dla Województwa Bielskiego, a za zasługi na rzecz Macierzy został uhonorowany Medalem Pawła Stalmacha. W 2017 roku Walny Zjazd Delegatów Macierzy przyznał godność Członka Honorowego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Jego zainteresowania to sztuka: film, teatr, ale głównie muzyka, sport (już tylko w wersji kibicowskiej) oraz nadal polityka.

Facebook
MZCnew version 11