Dzień Patrona Szkoły w ZSEG - 10 listopada 2017 roku

WYDARZENIA W MACIERZY » Dzień Patrona Szkoły w ZSEG - 10 listopada 2017 roku

Zarząd Główny MZC reprezentowany przez Martę Kawulok oraz Bronisława Brudnego uczestniczył w Dniu Patrona Szkoły w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCHim. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ.

Dzień Patrona Szkoły ma na celu propagowanie tradycji, regionalizmu w ramach programu: "Znać swoje korzenie". W tym roku szkolnym odbył się 10 listopada.
W programie obchodów było:
Wręczenie Honorowych Odznak Zasłużonych ZSEG oraz dyplomów i nagród laureatom konkursu Wiedzy o Macierzy Ziemi Cieszyńskiej .
Prezentacje strojów regionalnych.
Wystąpienie pani prezes MZC Marty Kawulok.
Program artystyczny z okazji Święta Niepodległości.
Międzyszkolny Konkurs Gwary

 

Facebook
MZCnew version 11