75 Rocznica Zbrodni hitlerowskich "Pod Wałką"

WYDARZENIA W MACIERZY » 75 Rocznica Zbrodni hitlerowskich "Pod Wałką"

20 marca 2016 r. w Uroczystym Apelu poświęconym 24 żołnierzom ZWZ AK zamordowanym pod Wałką w Cieszynie, wzięli udział przedstawiciele władz miejskich,  władz powiatowych, młodzież szkolna oraz licznie zebrani mieszkańcy Cieszyna. Macierz Ziemi Cieszyńskiej reprezentowali członkowie Zarządu Głównego MZC, prezesi oraz członkowie Kół Terenowych Macierzy. Wystawiony został sztandar Macierzy a w poczcie stanęła młodzież z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. W 75 rocznicę upamiętniającą tę straszliwą zbrodnię Zarząd Główny MZC złożył bukiet biało-czerwonych kwiatów.

Facebook
MZCnew version 11