PREZESI MZC

  • stalmachPawel.jpg

    Paweł Stalmach

    Paweł Stalmach ur. 13 sierpnia 1824 w Bażanowicach koło Cieszyna , zm. 13 listopada 1891 w Cieszynie − polski dziennikarz, publicysta, działacz społeczny i narodowy działający na Śląsku Cieszyńskim.

    I Prezes MZC w latach 1885-1891

  • ignacy.jpg

    ks. Ignacy Świeży

    Ignacy Świeży ur. 12 października 1839 w Kończycach Wielkich, zm. 22 października 1902 w Cieszynie – polski ksiądz katolicki, działacz narodowy i oświatowy.

    II Prezes MZC w latach 1892-1900

  • dudekTOmasz.jpg

    ks. Tomasz Dudek

     

    ks. Tomasz Dudek

     

    III Prezes MZC w latach 1901-1902

  • jozeflondzin.jpg

    ks. Józef Londzin

    ks. Józef Londzin ur. 3 lutego 1862 w Zabrzegu koło Czechowic, zm. 21 marca 1929 w Cieszynie − polski ksiądz katolicki (od 1927 r. prałat, honorowy kanonik kapituł: katowickiej i sandomierskiej), działacz społeczny i polityczny, historyk, burmistrz miasta Cieszyna.

    IV Prezes MZC w latach 1903-1904

  • filasiewiczHilary.jpg

    Hilary Filasiewicz

    Hilary Filasiewicz ur. 23 lipca 1846 - zm. 21 stycznia 1922 – prawnik, działacz społeczny i narodowy w Cieszynie, współzałożyciel i prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek. W 1872 utworzył Towarzystwo Pomocy Nauk dla Księstwa Cieszyńskiego oraz w 1865 roku Macierz Szkolną; założyciel i wydawca Dziennika Cieszyńskiego.

    V Prezes MZC w latach 1905-1922

  • VI_Jan_Galicz_1922-1923.jpg

    Jan Galicz

    Jan Galicz ur. 28 stycznia 1874 r., Liskowiec koło Frydku - zm. 5 listopada 1939 r., Cieszyn - nauczyciel, pedagog, działacz narodowy, społeczny i turystyczny, związany ze Śląskiem Cieszyńskim.

     

    VI Prezes MZC w latach 1922-1923

  • VII_Feliks_Hajduk_1924-1924.jpg

    Feliks Hajduk

    Feliks Hajduk ur. 1885 w Rudkach k. Lwowa. Z zawodu nauczyciel, współorganizator cieszyńskiego Legionu Śląskiego.

    VII  Prezes MZC w latach 1922-1924

  • VIII_Karol_Buzek_1925-1934.jpg

    Karol Buzek

    Karol Buzek ur. 1882 w Lesznej Górnej. Z zawodu pedagog. Działacz Polskiego Towarzystwa Turystycznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Macierzy Szkolnej.

    VIII  Prezes MZC w latach 1925-1934

  • henrykDobrowolski.jpg

    Henryk Dobrowolski

    Henryk Dobrowolski ur. 1904 w Nowym Sączu – prezydent Krakowa w latach 1947–1950, poseł do Krajowej Rady Narodowej; potem poseł na Sejm Ustawodawczy.

    IX Prezes MZC w latach 1934-1935

  • janzebrok.jpg

    Jan Żebrok

    Jan Żebrok ur. 22 listopada 1883 r. w Pogwizdowie koło Cieszyna. Nauczyciel, działacz oświatowy i społeczny na Śląsku Cieszyńskim. Autor podręczników do nauki języka polskiego oraz „Pamiętnika śląskiego nauczyciela”

    X Prezes MZC w latach 1936-1939

  • XI_Rudolf_Branny_1948-1949_1957-1962.jpg

    Rudolf Branny

    Rudolf Branny ur. 1910 – styryjski notaryjusz, cieszyński asesor.

    XI Prezes MZC w latach 1948-1949 oraz 1957-1962

  • XII_Jan_Foltyn_1949-1957.jpg

    Jan Foltyn

    Jan Foltyn - ur. 17 września 1903 w Kończycach Wielkich polski nauczyciel i działacz społeczny.

     

    XII Prezes MZC w latach 1949-1957

  • stanislawJadw.jpg

    Stanisław Jadwiński

    Stanisław Jadwiński

    brak życiorysu

    XIII Prezes MZC w latach 1962-1970

  • kazimierzgolebiewski.jpg

    Kazimierz Gołębiowski

    Kazimierz Gołębiowski - polonista, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, redaktor Głosu Ziemi Cieszyńskiej, Kroniki Skoczowskiej.

    XIV Prezes MZC w latach 1970-1976

  • wladyslawwozniak.jpg

    Władysław Woźniak

    Władysław Woźniak

    XV Prezes MZC w latach 1977-1978

  • XVI_Tadeusz_Tomiczek_1978-1981.jpg

    Tadeusz Tomiczek

    Tadeusz Tomiczek

    XVI Prezes MZC w latach 1978-1981

  • leonmieking.jpg

    Leon Miękina

    Leon Miękina ur. 5 lipca 1930 w Cieszynie - polski nauczyciel i publicysta.

    XVII. Leon Miękina 1981-1997

  • XVIII_Mariusz_Makowski_1997-.jpg

    Mariusz Makowski

    Mariusz Makowski ur. 1958 w Katowicach - polski historyk i działacz społeczny.

    XVIII Prezes MZC w latach 1997-2010

  • KawulokMarta.jpg

    Marta Kawulok

    Kawulok Marta

    XIX Prezes MZC od 2010r.

Facebook
MZCnew version 11