Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła nr 1 "Centrum"

WYDARZENIA W MACIERZY » Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła nr 1 "Centrum"

09 marca br. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła nr 1 "Centrum" w Cieszynie na którym podsumowano działałność w mijającej kadencji oraz wybrano nowe władze Koła. Prezesem Koła został ponownie wybrany pan Bronisław Brudny. Przyjęto także nowy program działania. W zebraniu uczestniczyła Pani Prezes ZG MZC Marta Kawulok, która w imieniu Zarządu Głównego MZC złożyła gratulacje koledze Bronisławowi Brudnemu i nowo wybranemu Zarządowi Koła. Jednocześnie życzyła dalszej owocnej działalności i sukcesów na niwie macierzowej.

Facebook
MZCnew version 11