Zarząd Główny MZC - kadencja 2010 - 2014

ZARZĄD GŁÓWNY » ARCHIWUM » Zarząd Główny MZC - kadencja 2010 - 2014

 • Zarząd Główny MZC (31.05.2010)
  Zarząd Główny MZC (31.05.2010)

Skład Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej - kadencja 2010 - 2014:

 • Marta Kawulok - prezes Zarządu Głównego
 • Mariusz Makowski – wiceprezes
 • Karol Franek – wiceprezes d/s wydawniczych
 • Jerzy Wałga – wiceprezes ds. organizacyjno - gospodarczych
 • Jadwiga Wąsowicz – wiceprezes ds. edukacji regionalnej, szkolnictwa i młodzieży
 • Józef Klajsek – sekretarz
 • Krystyna Dziadek - skarbnik
 • Grażyna Tomecka – członek Prezydium
 • Bronisław Brudny – członek prezydium d/s łączności z Kołami
 • Edward Cichy – członek Plenum
 • Henryk Franek – członek Plenum
 • Michał Kawulok – członek Plenum
 • Regina Kapała – członek Plenum
 • Stanisław Kubicius – członek Plenum
 • Władysław Orszulik – członek Prezydium
 • Halina Sajdok-Żyła – członek Plenum
 • Zdzisław Wyleżuch – członek Plenum

 

Główna Komisja Rewizyjna została wybrana w następującym składzie:

 • Bronisław Franek – przewodniczący
 • Stefan Król – sekretarz
 • Halina Kożusznik – członek Komisji
 • Janusz Łukomski-Prajzner – członek Komisji
 • Leopold Łukosz – członek Komisji

Sąd Koleżeński został wybrany w następującym składzie:

 • Mateusz Czupryna – przewodniczący
 • Edward Figna - zastępca przewodniczącego
 • Bogusław Francuz – członek sądu
 • Leszek Gańczarczyk – członek sądu
 • Honorata Kuś – członek sądu
Facebook
MZCnew version 11