Wybór władz Stowarzyszenia - kadencji 2014-2018

WYDARZENIA W MACIERZY » Wybór władz Stowarzyszenia - kadencji 2014-2018

Na posiedzeniu Zarzadu Głównego w dniu 04 .06. 2018 r. ukonstytuowały się władze Stowarzyszenia - kadencji 2018-2022 r..

Pani Marta Kawulok przywitała, wybranych przez WZD w dniu 26 maja 2018 roku,  członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Macierzy  na pierwszym zebraniu  w nowej kadencji.

Pani Marta Kawulok wręczyła p.Karolowi Frankowi, p. Jerzemu Wałdze, p. Edwardowi Cichemu oraz p. Krystynie Dziadek dyplomy z podziękowaniem za  pracę w Zarządzie Głównym MZC, w kadencji 2014-2018.

 

 Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia i podjęcie uchwał w tej sprawie

 

Prowadząca obrady przypomniała, że  Zwyczajny Sprawozdawczo- Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w dniu 26 maja 2018 roku dokonał wyboru władz Stowarzyszenia na nową kadencję w latach 2018 – 2022. Stwierdziła, iż  nowo wybrane  władze Stowarzyszenia muszą się ukonstytuować w dniu dzisiejszym tj. na pierwszym posiedzeniu  Zarządu Głównego  MZC, Głównej Komisj Rewizyjnej i SąduKoleżeńskiego.

Wybór Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i  Sekretarza  Zarządu Głównego MZC

Pani Marta Kawulok  została wybrana jednogłośnie na Prezesa Zarządu Głównego MZC  na kolejną kadencję w latach 2018 – 2022.

Pani Prezes podziękowała obecnym za  powierzenie jej funkcji Prezesa i dodała,iż będzie starała się   wywiązywać z tej funkcji sumiennie i rzetelnie.

 

Pani Prezes zaproponowała kandydatów do pełnienia funkcji wiceprezesów:

Bronisław Brudny                              Wiceprezes ds. Łączności z Kołami Terenowymi

Cezary Tomiczek                               Wiceprezes ds. Wydawniczych

Jadwiga Wąsowicz                            Wiceprezes ds Edukacji Regionalnej,Szkolnictwa i Młodzieży

Leszek Pindur                                    Wiceprezes ds. Administracyjno -Gospodarczych

Obecni poparli ten wniosek i jednogłośnie, wybrali  wyżej wymienionych  kandydatów do pełnienia funkcji wiceprezesów.

 

Pani Prezes zaproponowała  kandydatów  do pełnienia funkcji Skarbnika  i Sekretarza ZG MZC:

 

Irena Skrzyżala                                  Skarbnik  ZG MZC

Aleksandra Czajkowska                    Sekretarz  ZG MZC.

Obecni   poparli ten wniosek i jednogłośnie, wybrali  wyżej wymienionych  kandydatów do pełnienia funkcji  Skarbnika i Sekretarza.

 

Członkowie Zarządu Głównego:

Bańczyk Natalia                                             

Kapała Regina                                                

Król Józef                                                       

Magiera Władysława

Sajdok – Żyła Halina

Franek Henryk

Tomecka Grażyna

Wyleżuch Zdzisław

Jolanta Skóra

Urszula Skowron

Po głosowaniach Pani Prezes  stwierdziła, że Zarząd Główny ukonstytuował się i postawiła wniosek o podjęcie Uchwały dotyczącej  składu Zarządu Głównego MZC na lata 2018 – 2022 .  

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

Tarnawa- Marczak Jadwiga   przewodnicząca GKR

Bałandziuk Lucyna                zastępca przewodniczącego

Wałga Jerzy                           sekretarz GKR

Karasińska Małgorzata          członek GKR

Radziszewska Krystyna         członek GKR

 

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Czupryna Mateusz                 przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Franek Karok                         zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego

Koczoń Genowefa                 sekretarz  Sądu Koleżeńskiego

Gańczarczyk Leczek              członek Sądu Koleżeńskiego

Sznapka Maria                       członek Sądu Koleżeńskiego

Facebook
MZCnew version 11