Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

WYDARZENIA W MACIERZY » Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

W sobotę 18 września 2021 roku w sali widowiskowej COK Dom Narodowy odbył się Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania Zarządu Głównego za rok 2020 oraz planu pracy na rok 2021. W porządku obrad znalazło się również nadanie Godności Członka Honorowego MZC oraz wręczenie Medali Pawła Stalmacha i Złotych Odznak MZC.

Facebook
MZCnew version 11