Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 1

WYDARZENIA W MACIERZY » Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 1

W dniu 8 marca odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 1 "Centrum" w Cieszynie. W porządku zebrania były wybory uzupełniające do Zarządu Koła ( w związku z wakatem po śp. Edwardzie Matuszku) . Została wybrana kol. Elżbieta Holeksa, której została powierzona funkcja wiceprezesa koła. Zebraniu przewodniczyła i prowadziła kol. Jadwiga Wąsowicz.

 

Facebook
MZCnew version 11