Walne Zebranie Członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

WYDARZENIA W MACIERZY » Walne Zebranie Członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

W dniu 21.05 2016 r. w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznej w Cieszynie odbyło się Walne Zebranie Członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Na uroczystości byli obecni zacni goście a wśród nich: Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura, Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Danuta Kożusznik, Prezes Macierzy Szkolnej w RC Andrzej Russ i Honorowy Prezes Macierzy Szkolnej w RC Jan Branny, Prezes Koła PZKO w Czeskim Cieszynie Władysław Kristen.
Walny Zjazd Delegatów udzielił Zarządowi Głównemu MZC absolutorium za rok 2015, a także uchwalił nowy Statut Towarzystwa.

Facebook
MZCnew version 11