Uroczystości 3- Maja 2018 w Cieszynie

WYDARZENIA W MACIERZY » Uroczystości 3- Maja 2018 w Cieszynie

Delegacja Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej uczestniczyła w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Cieszynie.  Z ramienia Zarządu Głównego w obchodach uczestniczyli członkowie ZG MZC oraz ponadto prezesi i członkowie Kół Terenowych Macierzy. Wystawiony został sztandar Macierzy a w poczcie staneli członkowie Koła nr 5 przy LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową na rynku i pod Pomnikiem Ślązaczki.

Facebook
MZCnew version 11