Sympozjum poświęcone pamięci Jerzego Lanca

WYDARZENIA W MACIERZY » 2011 rok » Sympozjum poświęcone pamięci Jerzego Lanca

Jerzy Lanc -  organizator, nauczyciel  i kierownik jedynej polskiej szkoły na Mazurach   w  Piasutnie, w okresie międzywojennym.

Jerzy Lanc to nauczyciel, który w latach 1922-1930 pracował w szkole w Szklarce Śląskiej. Tam szerzył polskość, wpajał miłość do ojczyzny, uczył dzieci patriotyzmu. Kolejne losy skierowały go do Piasutna na Mazurach. Tam również założył i prowadził polską szkołę. Zawsze był konsekwentny w działaniu i nie odstępował od swoich zasad. Niestety za takie przekonania zapłacił życiem. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach pozostawiając żonę i dwóch synów – Bogusława i Jerzego. Ciało jego złożono na cmentarzu ewangelickim w Szklarce Śląskiej.

W spotkaniu udział wzieli: rodzina Jerzego Lanca, przedstawiciele władz samorządowych – Powiatu Szczycieńskiego, Powiatu Cieszyńskiego, Gminy Dębowiec, delegacje Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z Olsztyna i Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie, przedstawiciele Zarządu Głównego MZC.

PROGRAM:

–      referat Zofii Wojtas, emerytowanej nauczycielki z Cieszyna-Krasnej: Znany i nieznany – nauczyciel, Kostkowianin Jerzy Lanc,

–      referat dr Alicji Kołakowskiej, nauczycielki Gimnazjum w Świętajnie: Okoliczności powstania   i funkcjonowania  polskiej szkoły w Piasutnie,

–      referat mgr Jadwigi L. Borkowskiej: Działalność ŚDS w Piasutnie skupiona wokół sylwetki Jerzego Lanca,

–      dyskusja,

–      program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Dębowcu,

–      złożenie kwiatów na grobie rodziców Jerzego Lanca.

 

Facebook
MZCnew version 11