Stypendia MZC

WYDARZENIA W MACIERZY » Stypendia MZC

Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego powstał w 2002 roku. W ciągu 17 lat swojego istnienia dzięki wsparciu prywatnych darczyńców, cieszyńskich firm i przedsiębiorstw, a także pomocy Miasta Cieszyna i Powiatu Cieszyńskiego Fundusz zgromadził ok. 410 000 zł – informuje macierz. Pieniądze te zostały rozdzielone na stypendia dla 221 uczniów klas maturalnych i studentów pierwszego roku studiów.

W zeszłym roku (2018) stypendia otrzymało 21 osób. Roczne stypendium maturzysty wynosi 900 zł, a dla studenta 1800 zł. Stypendia „Dyplom z marzeń” – stypendium pomostowe – to 5000 zł na rok z czego ¾ pokrywa łódzka Fundacja (Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi), a resztę Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

Co roku przyznają również co najmniej jedną nagrodę specjalną. Taką nagrodę otrzymuje uczeń mający szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Nagroda specjalna wynosi od 500 do 1000 zł. Od 2011 roku macierz przyznaje również stypendium artystyczne. Tradycją jest, iż pierwsza transza stypendiów przyznawana jest podczas uroczystego spotkania w Zamku Cieszyn i  ta uroczystość w tym roku miała miejsce w sobotę (26.10). Stypendystów oraz gości przywitał Wiceprezes ZG MZC Bronisław Brudny, który przedstawił rys historyczny oraz opowiedział o działalności macierzy.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również Burmistrz Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisława Kubiciusa. To ogromna praca nad sobą żeby zasłużyć na to stypendium. Stypendium oznacza również, że ktoś Wam zaufał, wynagrodził to co osiągnęliście. Jest również zobowiązaniem dla stypendysty, aby to stypendium wykorzystać jak najlepiej. To zachęta do tego aby się dalej starać i osiągać te cele które sobie wyznaczycie. Życzę Wam, aby te cele były ambitne ale jednocześnie realne do zrealizowania. Wykorzystajcie dobrze to zaufanie. Trzymam za Was kciuki – mówiła  Burmistrz Gabriela Staszkiewicz.

Bardzo się cieszę, że powiat mógł i w tym roku zasilić rachunek funduszu stypendialnego. Ważne jest to, że w powiecie są osoby który rozumieją, że pieniądze wydane na kształcenie młodych ludzi to dobra inwestycja – podkreślał z kolei Kubicius. Czasami nawet taki niewielki dar daje poczucie obdarowanym, że zostali wybrani. To może prowadzić Was także w chwilach zwątpienia - bo kto nie ma czasami takich chwil. Życzę Wam żebyście wiedzieli, że zostaliście wybrani. To nie oznacza, że będzie Wam łatwo, ale to oznacza, że będzie Wam trudno i być może kiedyś Wy będziecie mogli coś dobrego dla kogoś zrobić – dodała Ewa Gołębiowska Dyrektor Zamku Cieszyn.

W tym roku szkolnym 2019/2020 wręczono 14 stypendiów macierzowych, 3 nagrody specjalne oraz 1 stypendium artystyczne.

 

www.ox.pl MSZ

Facebook
MZCnew version 11