Sto lat dla Anieli Kupiec

WYDARZENIA W MACIERZY » Sto lat dla Anieli Kupiec

We wtorek, 5 kwietnia, 96 urodziny świętowała pani Aniela Kupiec. Z tej okazji w poniedziałek wybitną poetkę odwiedzili harcerze-seniorzy z obu stron Olzy, a reprezentanci Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wręczyli jubilatce Medal Pawła Stalmacha. – Niech pani pogoda ducha trwa jak najdłużej – mówili goście. – To piękne, że na stare „roki” spotykają mnie takie zaszczyty – dziękowała skromnie jubilatka.

Podczas okolicznościowego spotkania w domu Anieli Kupiec w Nydku były wspomnienia i życzenia dwustu lat, wzniesiono toast za zdrowie jubilatki, nie zabrakło także pieśni „Ojcowski Dom” oraz urodzinowego prezentu. – Pani Aniela honorową druhną Harcerskiego Kręgu Seniorów, dlatego zależało nam, by nasz prezent został jej na dłużej. Poprosiliśmy więc uznanego artystę Pawła Wałacha, żeby namalował dla nas portret jubilatki – mówił Władysław Kristen, inicjator urodzinowego spotkania.

Obok druhów z Harcerskiego Kręgu Seniora wzięli w nim udział harcerze z Cieszyna i Bielska-Białej oraz działacze Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. – Twórczość Anieli Kupiec jest na Śląsku Cieszyńskim znana i bardzo popularna zwłaszcza w kręgach „macierzowców”, ponieważ doskonale wpisuje się w ideały, jakie przyświecają Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. My również staramy się bowiem pielęgnować cieszyńską gwarę oraz tradycje naszej małej ojczyzny, czyli ziemi cieszyńskiej – mówiła Marta Kawulok, prezes Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, która wręczyła jubilatce Medal Pawła Stalmacha będący jednym z najwyższych wyróżnień MZC.

Facebook
MZCnew version 11