Spotkanie Noworoczne w Kole Macierzy na Mnisztwie

WYDARZENIA W MACIERZY » 2011 rok » Spotkanie Noworoczne w Kole Macierzy na Mnisztwie

W styczniu odbyło się spotkanie noworoczne, na którym każdy uczestnik otrzymał książkę z kolędami, w spotkaniu uczestniczyli prezes ZG MZC Marta Kawulok i członek ZG Władysław Orszulik oraz prezes Koła nr 2 Eugeniusz Raabe. W lutym zorganizowano kulig do Wisły Czarnego w którym udział wzięło 66 osób. W marcu zorganizowana zostanie ,,Zabawa Ostatkowa” dla wszystkich mieszkańców Mnisztwa, a organizatorem będą: MZC, KGW oraz Kółko Rolnicze.

Facebook
MZCnew version 11