Spotkanie Noworoczne Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

WYDARZENIA W MACIERZY » Spotkanie Noworoczne Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

Spotkanie Noworoczne Macierz Ziemi Cieszyńskiej połączone z sprawozdaniem z działalności za 2018 rok. Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zaprosił na "Spotkanie Noworoczne" do Gminnego Ośródka Kultury w Zebrzydowicach 23.01.2018. Bardzo dziękujemy Wójtowi Gminy Zebrzydowice za przyjęcie i udostępnienie sali. Na deskach zebrzydowickiej sceny wystąpił działający przy GOK Zebrzydowice zespół Wokalno - Instrumentalny SEPTYMA oraz najmłodsze wokalistki..Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Prezesa Zarządu Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Tadeusz Smugala , Mieczysław Szczurek Starosty Cieszyńskiego oraz Zastępcy Wójta Gminy Zebrzydowice.

Dziękujemy portalowi OX oraz GOK Zebrzydowice za fotorelację!

Facebook
MZCnew version 11