Spotkanie Noworoczne

WYDARZENIA W MACIERZY » Spotkanie Noworoczne

W spotkaniu Noworocznym MZC w Zebrzydowicach uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Cieszyńskiego, Prezesi Macierzy Szkolnej i PZKO w RC, członkowie  Zarządu Głównego Macierzy z Panią Prezes Martą Kawulok oraz Prezesi Kół Terenowych Macierzy.

Facebook
MZCnew version 11