Spotkanie Noworoczne

WYDARZENIA W MACIERZY » Spotkanie Noworoczne

W spotkaniu Noworocznym MZC w Strumieniu uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Cieszyńskiego ze starostą Januszem Królem, władze Strumienia z panią  Burmistrz Anną Grygierek, Prezesi Macierzy Szkolnej i PZKO w RC, członkowie  Zarządu Głównego Macierzy z Panią Prezes Martą Kawulok, Prezesi Kół Terenowych Macierzy, członkowie Koła Terenowego Macierzy w Strumieniu, prezesi instytucji, z którymi współpracuje Macierz oraz przedstawiciele mediów. Przed rozpoczęciem uroczystości  uczestnicy mieli okazję  zwiedzić siedzibę MGOKu z Izbą Regionalną powstałą z inicjatywy  Koła MZC w Strumieniu, zainteresowanych oprowadzał dyrektor MGOKu.

W czasie uroczystego spotkania pani Anna Grygierek – Burmistrz Miasta Strumienia została uhonorowana Złotą Odznaką Macierzy za wzorową działalność macierzową i wielopłaszczyznową pomoc, jaką przez lata udziela Kołu Terenowemu w Strumieniu.

Pani Prezes Zarządu Głównego MZC Marta Kawulok krótko podsumowała działalność ZG MZC w roku 2015,  a następnie Pani Anastazja Żur – prezes Koła MZC w Strumieniu poinformowała o  planowanych  uroczystościach związanych z Jubileuszem 90- lecia Koła Macierzy w Strumieniu i jednocześnie podziękowała Zarządowi Głównemu MZC, władzom Miasta oraz członkom Koła Macierzy w Strumieniu  za pomoc przy powstaniu Izby Regionalnej.

Pan Leszek Pindur wiceprezes Zarządu Głównego MZC promował "Kalendarz Cieszyński 2016". Zwrócił uwagę  na ciekawą i różnorodną  tematykę  zawartą w Kalendarzu Cieszyńskim 2016, oraz bogatą  szatę graficzną tego wydania   i zachęcił obecnych do zakupu tego wydawnictwa macierzowego.

Prezes Marta Kawulok złożyła serdeczne podziękowanie  na ręce pani  Anastazji Żur- prezesa Koła MZC w Strumieniu i zarazem Gospodarza tegorocznego Spotkania Noworocznego, całemu Zarządowi Koła w Strumieniu, członkom, oraz wszystkim, którzy  włożyli wielki wysiłek w przygotowanie i organizację tej miłej  uroczystości. Podziękowała również wszystkim Prezesom Kół Terenowych, za duże zaangażowanie oraz  różnorodną  działalność mającą na celu pozyskanie nowych członków i sympatyków Macierzy. 

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Regionalnego " Strumień".

Pani Prezes Marta Kawulok poinformowała obecnych, że na ręce pani Anastazji Żur i Pani Burmistrz zostaną  przesłane pisemne podziękowania za  przygotowanie i organizację tego spotkania.

Facebook
MZCnew version 11