Obchody 76. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

WYDARZENIA W MACIERZY » Obchody 76. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

1 września 2014 r.w Cieszynie odbyły się obchody 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Delegacja Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w składzie  Marta Kawulok - Prezes ZG MZC, Regina Kapała - Członek ZG MZC, Krzysztof Herok - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZG MZC oraz Andrzej Russ prezes Macierzy Szkolnej w RC złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Facebook
MZCnew version 11