Laury Cieszynianki 2015

WYDARZENIA W MACIERZY » Laury Cieszynianki 2015

Jak co roku w narodowe święto 11 listopada, w cieszyńskim teatrze odbyła się uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej. Podczas spotkania uhonorowano zasłużone osoby dla naszej ziemi.

Laury Śląska Cieszyńskiego – zwane popularnie Cieszyniankami, to inicjatywa Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, który w 1997 roku podjął tę inicjatywę. Przyjęto wówczas regulamin i uchwalono, że co roku samorządy Ziemi Cieszyńskiej będą spośród swoich mieszkańców wyłaniać osoby, które zasłużyły się w szczególny sposób dla społeczności.

Honorową Złotą Cieszyniankę otrzymał członek Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Pan Jerzy Wałga.

Srebrne Cieszynianki otrzymały również dwie Macierzanki z Strumienia Pani Wanda Niemiec oraz z Zebrzydowic Pani Maria Stawarczyk.

Tradycyjnie wręczeniu nagród towarzyszyła oprawa artystyczna. Na scenie Teatru im. Adama Mickiewicza wystąpił Chór Mieszany „Echo” z Zebrzydowic pod dyrekcją Jadwigi Sikory oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej.

Facebook
MZCnew version 11