Konferencja naukowa

WYDARZENIA W MACIERZY » Konferencja naukowa

9 czerwca br. w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza odbyła się pod Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka i Burmistrza Miasta Cieszyna Ryszarda Macury konferencja naukowa pt. „Prof. Józef Pieter (1904-1989) – współtwórca Uniwersytetu Śląskiego”, która została zorganizowana przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i znalazła się w szeregu przedsięwzięć będących elementami jubileuszowych obchodów 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

         W programie konferencji zaplanowano kilka wykładów. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Cieszyńskie lata prof. Józefa Pietera”, Mariusz Makowski w barwny sposób zaprezentował sylwetkę prof. Józefa Pietera, wykorzystując do tego pokaz multimedialny. Kolejny mówca, prof. zw. dr hab. Czesław Głombik, wystąpił z wykładem „Profesor Józef Pieter i historyczne przedpola Uniwersytetu Śląskiego”, w którym nakreślił wydarzenia i aspekty, jakie poprzedziły narodziny idei powołania tej uczelni. Natomiast dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński, kierownik Zakładu Edukacji Filozoficzno-Społecznej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, w wystąpieniu zatytułowanym „Józef Pieter w kontekście polskiej myśli filozoficznej i metodologicznej” przedstawił sylwetkę Profesora, koncentrując się na jego dorobku naukowym. Następny mówca, prof. zw. dr hab. Józef Śliwiok, przypomniał zasługi prof. Pietera w utworzeniu Uniwersytetu Śląskiego, a część wypowiedzi poświęcił wspomnieniom i swojej przyjaźni z Profesorem. Końcową, zamykającą część konferencji wypełniło wystąpienie Jacka Pietera, który w niezwykle ciepły i pełen szacunku sposób przedstawił postać „Józefa Pietera we wspomnieniach syna”.

         Wszystkie wygłoszone wykłady w bardzo interesujący sposób i w różnych aspektach przypomniały sylwetkę Profesora, człowieka o wielkiej niezależności umysłu i charakteru, pomysłodawcę i wieloletniego orędownika powołania Uniwersytetu Śląskiego, naukowca, którego dorobek i dokonania warto i należy upamiętniać jako spuściznę dla następnych pokoleń. Przedsięwzięcie było jednocześnie żywą lekcją historii dziejów Uniwersytetu Śląskiego z okazji 50-lecia jego istnienia.

         Gośćmi konferencji byli: Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna pan Aleksander Cierniak, Zastępca Burmistrza Miasta Skoczowa pan Andrzej Bubnicki, pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, rodzina, przyjaciele i znajomi Profesora, przedstawiciele Zarządu Głównego MZC, członkowie Macierzy i mieszkańcy Cieszyna.

         W imieniu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia działającego od ponad 132 lat, serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konferencji za przyjęcie naszego zaproszenia i udział w spotkaniu.

 

                                                                                                          Marta Kawulok 

Facebook
MZCnew version 11