Koncert charytatywny na rzecz stypendiów dla uzdolnionej młodzieży powiatu cieszyńskiego.

AKTUALNOŚCI » Koncert charytatywny na rzecz stypendiów dla uzdolnionej młodzieży powiatu cieszyńskiego.

Serdecznie zapraszamy na Koncert Noworoczny, który odbędzie się w dniu 7 stycznia 2023 r.

Dochód z koncertu przeznaczony będzie na Fundusz Stypendialny, utworzony przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

Bilety dostępne są w kasie Teatru im. Adama Mickiewicza oraz on-line na stronie teatru.

W roku 2002 powstał Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego, który stara się pomagać i wspierać uzdolnionej a niezamożnej młodzieży powiatu cieszyńskiego, nawiązując tym do działalności Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego powstałej w 1885 roku, która jako najważniejszy cel postawiła sobie zbudowanie polskiego szkolnictwa. Współczesna Macierz Ziemi Cieszyńskiej nawiązuje do tych chlubnych tradycji.

Szczególne miejsce w tworzeniu materialnej podstawy Funduszu zajmuje organizowany pod patronatem Burmistrz Miasta Cieszyna „Koncert Noworoczny” będący jednym z najważniejszych dobroczynnych wydarzeń kulturalnych i towarzyskich Cieszyna. Cały dochód z koncertu przeznaczony jest na Fundusz Stypendialny.

Facebook
MZCnew version 11