Kazimierz Gołębiowski

PREZESI MZC » Kazimierz Gołębiowski

Kazimierz Gołębiowski - polonista, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, redaktor Głosu Ziemi Cieszyńskiej, Kroniki Skoczowskiej.

Facebook
MZCnew version 11