Kalendarium

AKTUALNOŚCI » Kalendarium

 

KALENDARIUM

wystawiania Pocztu   Sztandarowego

przez Koła Terenowe  MZC

 

 

 

 

            ROK 2019

 

LP      

DATA                     

NUMER                                                                                    KOŁA 

1

20 lutego 2019

CKH  / Dębowiec – rocznica zrzutu Cichociemnych /

2

20 marca 2019

Nr 3  Cieszyn / Uroczystości "Pod Wałką" /

3

03 maja  2019

CKH – Narodowe Święto 3 Maja

4

18 maja 2019

Nr 3 Cieszyn - WZD

5

01 września 2019

Nr 4 Cieszyn/ 80 - Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

6

11 listopada 2019

Nr 5  Cieszyn – Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

            ROK 2020

LP      

DATA                                       

NUMER                                                                                    KOŁA                 

1

20 lutego 2020

CKH  / Dębowiec  –  rocznica zrzutu Cichociemnych/

2

20 marca 2020

Nr 6  Cieszyn / Uroczystości "Pod Wałką"/

3

03 maja  2020

Nr 8 – Narodowe Święto 3 Maja

4

22 maja 2020

Nr 3 Cieszyn - WZD

5

01 września 2020

Nr 1 Cieszyn / 81 - Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

6

11 listopada 2020

Nr 2  Cieszyn – Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

            ROK 2021

LP      

DATA                                   

NUMER                                                                                    KOŁA

1

20 lutego 2021

CKH  / Dębowiec–  rocznica zrzutu Cichociemnych /

2

20 marca 2021

Nr 4  Cieszyn / Uroczystości "Pod Wałką"/

3

03 maja  2021

Nr 6 – Narodowe Święto 3 Maja

4

20 maja 2021

Nr 3 Cieszyn - WZD

5

01 września 2021

Nr 8 Cieszyn/ 82 - Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

6

11 listopada 2021

Nr 5  Cieszyn – Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

            ROK 2022

LP       

DATA                     

NUMER                                                                                    KOŁA

1

20 lutego 2022

CKH  / Dębowiec  –  rocznica zrzutu Cichociemnych /

2

20 marca 2022

Nr 1  Cieszyn / Uroczystości "Pod Wałką"/

3

03 maja  2022

Nr 2  – Narodowe Święto 3 Maja

4

18 maja 2022

Nr 3 Cieszyn - WZD

5

01 września 2022

Nr 4 Cieszyn/ 83- Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

6

11 listopada 2022

Nr 5  Cieszyn – Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

Stałe dyżury:

 Koło MZC nr 3 w Cieszynie – Walny Zjazd  Delegatów Macierzy w ZSEG

 Koło MZC CKH w Cieszynie -  Cichociemni w Dębowcu

 Kolo MZC nr 5 w Cieszynie  – oprócz 01 września, oraz 03 maja - termin warunkuje kalendarium roku szkolnego

                                                                              

 

Prezes Zarządu Głównego MZC

Marta Kawulok

Facebook
MZCnew version 11