Jubileusz 90 lecia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Strumieniu

WYDARZENIA W MACIERZY » Jubileusz 90 lecia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Strumieniu

Jubileusz 90 lecia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Strumieniu 25.11.2015 Na uroczystości promowano książkę "Dzieje strumieńskiej Macierzy w latach 1926 - 2016 Publikacje przygotowali : Anastazja Żur, Barbara Żerdka, Wojciech Kiełkowski i Adam Gawron. Spotkanie jubileuszowe prowadziła prezes Anastazja Żur.

Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego powstała 9 listopada 1885r. Jej założycielem i pierwszym działaczem ludowym i narodowym na Śląsku Cieszyńskim był Paweł Stalmach. Pierwsza wojna światowa przerwała pomyślny rozwój działalności szkolno-oświatowej Macierzy. Podział Śląska Cieszyńskiego w 1920r. podzielił też Macierz na dwa odrębne towarzystwa: Polska Macierz Szkolna w Czechosłowacji i Macierz Szkolna Ziemi Cieszyńskiej. II wojna światowa przyniosła wielkie straty zarówno wśród działaczy jak i członków. Macierz zawiesiła swoją działalność. W 1970 roku zreorganizowano Macierz i uchwalono nowy statut przyjmując nazwę: Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu.  Dziś Macierz liczy ponad 1000 członków skupionych w 27 kołach.

Strumień na macierzowym szlaku pojawił się 19 grudnia 1926 r. z inicjatywy nauczyciela miejscowej szkoły Józefa Pustówki. Na pierwszym zebraniu założycielskim zapisało się do Macierzy Szkolnej około 100 członków. W pierwszych latach istnienia strumieńska Macierz realizowała działalność kulturalną poprzez liczne odczyty, organizowała amatorskie przedstawienia teatralne, bale, festyny i dożynki. Aktywnie brała udział w organizowaniu obchodów Święta Niepodległości. Macierz odegrała również istotną rolę w upowszechnianiu czytelnictwa. Działalność Macierzy została przerwana przez II wojnę światową. Strumieńską Macierz reaktywowano 2 grudnia 1982r. Od tego czasu funkcję prezesa piastowały następujące osoby: Marian Wójtowicz w latach 1982-1988, Leon Michalczyk w latach 1988 – 1994, Anastazja Żur od 1994r. do dziś. 

Wystawę fotograficzną „ Dzieje strumieńskiej Macierzy w latach 1926-2016” można zwiedzać do 30.01.2017r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Strumieniu. Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów zwiedzania pod nr tel. 33 85 70 182 lub 781 727 772.

Facebook
MZCnew version 11