Hilary Filasiewicz

PREZESI MZC » Hilary Filasiewicz

Hilary Filasiewicz ur. 23 lipca 1846 - zm. 21 stycznia 1922 – prawnik, działacz społeczny i narodowy w Cieszynie. Zasłużył się działalnością społeczną i narodową. Był współzałożycielem kilku organizacji o kluczowym znaczeniu dla historii Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego: Macierzy Szkolnej, Towarzystwa Pomocy Nauk dla Księstwa Cieszyńskiego czy Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek (którego przez dwa lata był sekretarzem Rady Nadzorczej, zaś od 1875 roku do 1922 roku Dyrektorem Naczelnym). Był także założycielem i wydawcą Dziennika Cieszyńskiego (pisma ukazującego się w Cieszynie w latach 1906 – 1935, poświęconego sprawom ludu polskiego na Śląsku). Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Cieszynie.

Facebook
MZCnew version 11