.

AKTUALNOŚCI » .

Na to Boże Narodzyni winszujemy Wóm
Wolności, pilności, wszelkij obfitosci
I wszystkigo dobrego od Pana Boga miłego
Żeby Wóm też przez rok cały nie chybiło chleba
Ani soli, ani mąki, ani gwiozdki z nieba
Żebyście też mili wszyscy zdrowi byli
I Wiliji w przyszłym roku w szczyńściu sie dożyli.
Winszujymy Wóm fortune, a po śmierci koróne
Żeby Wóm sie darzyło na dworze, w oborze i w kumorze
Żeby Was gazdoszek nie bijoł, ani gorzołki moc nie pijoł
Żebyście mieli wszystko, co trzeba
A po śmierci fik do nieba
Pobłogosław Boże ten Wasz dobytek
Abyście mieli z niego użytek
Niechaj co jest szkodliwego
Wyprzóntnym z dómu waszego!
Zaś cobyście byli zdrówi, szczynśliwi i wiesieli
jako w niebie janieli 😘
Tak to Dzieciątko dej!
dr Cezary Tomiczek Prezes Zarządu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wraz w wszystkimi Członkami Zarządu Głównego MZC i Macierzowcami
ps: świętujcie z tradycją!
Facebook
MZCnew version 11