„Jakże nie pamiętać…”

AKTUALNOŚCI » „Jakże nie pamiętać…”

Stowarzyszenie Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Towarzystwo Miłośników Regionu, Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło w Strumieniu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w  Strumieniu serdecznie zapraszają do udziału w konkursie recytatorsko-wokalnym

„Jakże nie pamiętać…”

upamiętniającym setną rocznicę wybuchu i przebiegu III Powstania Śląskiego, z uwzględnieniem pozostałych Powstań Śląskich.

1. Konkurs polega na indywidualnym przygotowaniu i zaprezentowaniu utworu literackiego lub wokalnego w oparciu o dostępne utwory powstańcze i patriotyczne nawiązujące do Powstań Śląskich (tradycyjne lub współczesne).

2.Konkurs skierowany jest do mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, z podziałem na trzy kategorie wiekowe:

        dzieci w wieku 3-7 lat (przedszkolaki i uczniowie I klasy SP);
        dzieci i młodzież w wieku 8-13 lat (włącznie);
        młodzież od 14. roku życia i dorośli.

3. Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, która stanowi Załącznik nr 1 do załączonego Regulaminu.

4. Karty zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do siedziby emgoku lub skanem na e-mail aga@emgok.pl w terminie od 6 do 24 września 2021 r. (decyduje data wpływu).

5. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i występ przed naprawdę dużą publicznością.

6. Terminem przeprowadzenia konkursu jest sobota 2 października 2021 roku w godzinach dopołudniowych
7. Szczegółowy regulamin na www.macierz.cieszyn.pl i www.emgok.pl.

Dokumenty do pobrania:

Facebook
MZCnew version 11